Logo CE Delft

CE Delft legt fundament onder warmtevisie

In de vandaag uitgekomen warmtevisie presenteert minister Kamp van Economische Zaken de toekomstvisie voor de Nederlandse warmtevoorziening. Een aanpak waarbij per gebied wordt gekeken naar de...

lees volledig artikel

Belastingherziening kans voor groene stimulans

De Groene Zaak organiseert op maandag 23 maart 2015 voor Tweede Kamerleden een masterclass ‘Toekomstbestendigheid belastingstelsel’. Onderdeel van het programma is de presentatie...

lees volledig artikel

Scrubbers zeeschepen

CE Delft heeft een analyse gemaakt van de economische en ecologische aspecten van het gebruik van rookgaswassers als middel om aan de SECA-eisen met betrekking tot de zwaveluitstoot van zeeschepen...

lees volledig artikel