Logo CE Delft

CE Mailvisie april 2016

In deze nieuwsbrief: Industrie en Rijk samen in biomassaprojecten, ontgassingsverbod binnenvaart, Briefing Europarlementariërs milieu, Bodemenergiesystemen Zuid-Holland ......

lees volledig artikel

Zuinigere ICT stabiliseert ICT-energiegebruik; vooruitzicht op daling

Tot 2020 wordt per saldo een daling verwacht van het energieverbruik van ICT van 10-20%. Cloud-toepassingen en efficiency-verbeteringen van ICT-apparatuur zullen een sterk besparend effect hebben....

lees volledig artikel

Maatregelen wegverkeer t.b.v. het halen van de WHO-grenswaarden voor luchtkwaliteit

Op verzoek van Milieudefensie heeft CE Delft een notitie opgesteld met de benodigde maatregelen op het gebied van wegverkeer die nodig zijn om in Nederland de grenswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie...

lees volledig artikel