Arno Schroten

drs. A. (Arno) Schroten
senior onderzoeker/themaleider verkeerseconomie

Expertise

  • Externe en infrastructuurkosten van verkeer en vervoer
  • Economische instrumenten voor verkeer en vervoer
  • Kosteneffectiviteit milieumaatregelen verkeer en vervoer
  • Maatschappelijke kosten-baten analyses
  • Sociaal-wetenschappelijk onderzoek verkeer en vervoer

Als themaleider verkeerseconomie houd ik mij bezig met een breed scala  aan economische analyses binnen de verkeerssector. De nadruk ligt op de ontwikkeling en evaluatie van economische instrumenten, het bepalen van de externe en infrastructuurkosten van verkeer, het uitvoeren van kosteneffectiviteitsanalyses van milieumaatregelen in de verkeerssector en het opstellen van maatschappelijke kosten-baten analyses.

De projecten zijn veelal (methodologisch) complex en politiek gevoelig. Mijn ervaring met het vertalen van complexe onderzoeksprojecten naar begrijpelijke en bruikbare (beleids)aanbevelingen komt daarbij goed van pas. Mijn doel is daarbij altijd om tot betrouwbare en onafhankelijke resultaten en/of adviezen voor de opdrachtgever te komen.

Naast mijn brede economische expertise heb ik veel kennis van sociaal-psychologische factoren die het vervoersgedrag van mensen en bedrijven beïnvloeden. Van deze kennis maak ik bijvoorbeeld gebruik bij het in kaart brengen van barrières voor het veranderen van (milieuonvriendelijk) gedrag of bij projecten waarbinnen ‘softe’ beleidsinstrumenten worden ontwikkeld. Met name de combinatie van deze kennisgebieden (economische en sociaal-psychologische kennis) zorgt voor een duidelijke meerwaarde binnen mijn projecten.
Ik werk sinds 2005 met veel plezier bij CE Delft. Mijn achtergrond bestaat uit de studies Algemene Economie en Beleids- en Organisatiewetenschappen, beiden gevolgd aan de Universiteit van Tilburg.

Artikelen en columns & Presentaties

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14