Benno Schepers

drs. B.L. (Benno) Schepers
senior onderzoeker/adviseur en themaleider Duurzame steden


‘Warmte is hot’ en al meerdere jaren werk ik met veel plezier in opdracht van overheid en bedrijfsleven aan vraagstukken rond de warmtevraag en -productie. Hierbij kijk ik niet alleen naar beleidsvraagstukken, maar ook naar de technische en economische haalbaarheid van warmtetoepassingen. Dit beperkt zich niet enkel tot stadsverwarming, maar ik onderzoek ook het koppelen van partijen in de industrie, glastuinbouw en kantoren, collectieve en individuele systemen, besparingen, hernieuwbare warmte en innovaties bij huishoudens en bedrijven.

Binnen CE Delft ben ik verantwoordelijk voor het coördineren van de verschillende onderzoeks- en adviestrajecten op het gebied van warmte. Hierbij hebben mijn collega’s en ik recent verschillende projecten gedaan, zoals de ontwikkeling van het VESTA-model (PBL, 2011 en 2013) over warmtelevering in de gebouwde omgeving. Of een onderzoek naar de werkgelegenheidsaspecten van energiebesparing in de woningbouw (ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012). Binnen de projecten treed ik zowel op als projectleider en als inhoudelijk expert. Hierbij komt mijn achtergrond in werktuigbouwkunde, techniekfilosofie en bedrijfskunde aan de Universiteit Twente goed van pas.

Mijn expertisevelden zijn:

  • Warmtevraag en -productie
  • Hernieuwbare warmtebronnen en aardgas
  • Energievoorziening van de stedelijke omgeving
  • Energie uit water (getijde-, golf- of stuwenergie)
  • Wisselwerking wetenschap, technologie en samenleving
  • Innovatiemanagement

Neem voor vragen gerust contact met mij op!

Presentaties
Het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken
Rondetafelgesprek Gasaansluitplicht, Tweede Kamer, 27 juni 2017
Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: Kansen en belemmeringen in de gebouwde omgeving

Benno Schepers, ZEN-platformbijeenkomst, 7 maart 2017
Transitie in de gebouwde omgeving (niet openbaar)
Benno Schepers, Energiepodium Diner, Den Haag, 8 juni 2016
Wonen zonder gas, ervaringen en leerpunten van nieuwbouwwijken zonder gas

Benno Schepers tijdens seminar All Electric Woningen, 18 november 2015
Organisatie en financiering van lokale opwekking van hernieuwbare energie in de regio
Benno Schepers, Haagse Energieconferentie, 1 april 2015
Een warm Amsterdam Noord. Opties voor het verduurzamen van de warmtevoorziening van de bestaande bouw

Benno Schepers, Conferentie Amsterdam-Noord, 23 september 2014
Duurzame warmte voor de gebouwde omgeving

Benno Schepers, Dutch Green Building Week, Arnhem, 22 september 2014

Artikelen
Verschuiving energiebelasting levert veel op
Frans Rooijers en Benno Schepers in Energie+, 8 september 2015

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14