Bestuur

CE Delft is een besloten vennootschap (BV) waarvan alle aandelen in handen zijn van de Stichting CE. De stichting en zijn bestuur hebben geen functie in de dagelijkse werkzaamheden van CE Delft, niet bij de verwerving van nieuwe opdrachten en ook niet bij de (wijze van) uitvoering. De stichting heeft de functie van aandeelhouder en adviseur van de directeur. Er vindt geen dividenduitkering plaats aan de aandeelhouders, winst wordt weer geïnvesteerd in het werken aan onze missie. Verkoop van de aandelen is alleen mogelijk na instemming van de directeur en de personeelsvertegenwoordiging (PV).

Het bestuur van de Stichting CE Delft bestaat uit vijf personen die op persoonlijke titel gevraagd worden zitting te nemen. Hiervoor proberen we mensen uit verschillende geledingen van de samenleving te interesseren. In de statuten staat dat de leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarna een herbenoeming mogelijk is voor maximaal één periode.

Ton Hoff (voorzitter)

Ton HoffOm een betaalbare, duurzame en altijd voor iedereen beschikbare energievoorziening te bereiken zullen nog vele ontwikkelingen en uitvoeringen in technologie en beleid nodig zijn. CE Delft beschouwt deze ontwikkelingen en kan door een kritische en onafhankelijke kijk hierop een wezenlijke bijdrage leveren aan de realisatie ervan. Gebaseerd op mijn ervaringen van meer dan 25 jaar bij Koninklijke Shell in R&D, commerciële, langetermijn strategische- en planning en management functies, gekoppeld aan een aantal jaren als directievoorzitter van ECN, draag ik gaarne bij aan de verdere ontwikkeling en ontplooiing van CE Delft.

Bert Klerk

Bert Klerk 'Hoe houden we dit land duurzaam in beweging' en publiek/private samenwerking lopen als een rode draad door het werkzame bestaan van Bert Klerk (1951). Na een loopbaan bij het ministerie van Economische Zaken in verschillende functies en een forse reorganisatie en inhoudelijke klus bij de gemeente Den Haag als algemeen directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling, belandde hij in 2000 bij het spoor. Uit drie verschillende zogenaamde taakorganisaties smeedde hij een organisatie die we nu kennen als ProRail en bracht de aandelen van deze privaatgeorganiseerde publieke onderneming over van de NS naar de Staat. Sinds 2013 is Bert voorzitter van het Formule E-Team, een publiek/privaat platform, dat een ambassadeursrol vervult op het terrein van de introductie van elektrisch vervoer. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van de haven van Den Helder, waar civiele en defensie-activiteiten elkaar kunnen versterken en kwartiermaker van een samenwerkingsverband van infrabeheerders om na de denken over de toekomstbestendigheid van hun systemen.

Annemarie van der Rest

In Nederland en Europa staan we nog maar aan het begin van de transitie naar een duurzame samenleving. Een onafhankelijk bureau als CE Delft kan een belangrijke bijdrage leveren met studies en adviezen die moeten leiden tot een efficiënte implementatie van nieuwe technologieën en diensten. In de meer dan 38 jaar bij energieleverancier Royal Dutch Shell, heb ik aan veel discussies over klimaat- en energievraagtukken deelgenomen. Het gaat daarbij steeds om belangrijke en boeiende kwesties, waarbij de noodzakelijke veranderingen voor iedereen in de samenleving merkbaar zullen zijn. Met mijn uitgebreide ervaring met deze onderwerpen wil ik een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van CE Delft.

Ron Thiemann

Ron Thiemann is directeur van Deltares, een onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied van water en ondergrond met zijn hoofdvestiging in Nederland. Rons liefde voor water gaat terug naar 1977, toen hij zijn loopbaan begon als werktuigbouwkundig assistent bij WL|Delft Hydraulics. Vier jaar later werd hij lid van het managementteam, met verantwoordelijkheid voor internationale marketing. Later werden strategie en communicatie aan zijn portfolio toegevoegd en hij werd uiteindelijk lid van de raad van bestuur.

Toen Deltares in 2007 werd opgericht was Ron betrokken bij het aansturen van het proces van samenvoeging van de vier organisaties waaruit de Stichting Deltares nu bestaat.

Naast zijn functie als directeur van Deltares is hij commissaris van het Netherlands Water Partnership, de Dr. Denis Mukwege Stichting en de stichting Zero Impact Plastics. Eerder was hij acht jaar commissaris bij Simavi.

Marleen Janssen Groesbeek

tekst volgt binnenkort

Tjerk Wagenaar

Tjerk Wagenaar (1961) was tot 2017 algemeen directeur van Stichting Natuur & Milieu. Daarvoor was hij o.a. directeur (duurzame) warmte en koudebusiness van Eneco, CFO bij SNV, directeur bij de NS en adviseur bij McKinsey& Co. Hij studeerde natuurkunde aan de TU te Delft en bedrijfskunde (MBA) aan INSEAD te Fontainebleau.

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57