Brandstoffen voor het wegverkeer

TNO en CE Delft hebben een update uitgebracht van de factsheets brandstoffen voor het wegverkeer. Benzine en diesel komen aan bod, alsmede de ‘alternatieve’ brandstoffen LPG, aardgas, groen gas, biodiesel, bioethanol, GTL, elektriciteit en waterstof. Nadruk ligt op emissies (CO2, NOx en fijnstof), maar informatie over praktische zaken en kosten is ook opgenomen. De toepassing betreft personenauto's, vrachtauto’s en bussen. 

Deze update wijkt af van de vorige versie uit 2012 door nieuwe inzichten in de emissies van voertuigen en brandstoffen als gevolg van nieuwe emissiemetingen aan voertuigen. Daarnaast zijn sommige rekenfactoren aangepast, zoals een hoger aandeel elektrisch rijden bij plug-in hybrides (benzine) en de actualisatie van de factor voor elektriciteit naar aanleiding van de ontwikkelingen in de Nederlandse elektriciteitsmix. Qua kosten zijn er naast actualisatie van de kostenposten ook figuren opgenomen, die de kosten per km voor de gebruiker weergeven en zo de opties beter vergelijkbaar maken.

De factsheets zijn een informatiebron voor beleidsmakers bij de nationale en lagere overheden betrokken bij besluitvorming rondom verkeer, brandstofgebruik, de aanschaf van voertuigen, openbaar vervoer en milieu. De uitgebreide en up-to-date kennis van genoemde organisaties op het gebied van brandstoffen en de daarmee samenhangende milieueffecten is op deze wijze beknopt en overzichtelijk samengevat. Opdrachtgever was het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees de samenvatting of download het rapport Factsheets brandstoffen voor het wegverkeer, tweede versie, juni 2014.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14