Logo CE Delft

Biobased

Wat levert het op?
  • Betere randvoorwaarden voor structurele biobased business
  • Goed onderbouwde strategie en risicoanalyse
  • Nieuwe biobased innovaties

Wat doet CE Delft?
  • Strategische analyses, risicoanalyses, business cases
  • Dialoog opzetten met overheid en/of NGO’s over biomassa-inzet
  • Biobased kansen aandragen en helpen realiseren
Meer informatie: Cor Leguijt
 
Referenties