Logo CE Delft

Biomassa

CE Delft heeft veel onderzoek gedaan naar de milieukundige verschillen tussen biomassaketens. Biomassa wordt ingezet in de (chemische) industrie, in het transport (biobrandstoffen) en in de energieproductie (groene elektriciteit). We onderzoeken voor bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties de volgende aspecten die samenhangen met het gebruik van biomassa:

 • Milieu-effecten in de hele keten (welke biomassa is echt duurzaam?)
 • Kosten en economische effecten (wat is optimale inzet biomassa?)
 • Beleidsmatige aspecten (hoe kan de overheid de biobased economy goed stimuleren?)

Productie en toepassing biomassa

Door verschillende onderzoeken heeft CE Delft ervaring met alle ketensstappen; van de bodem waarop biomassa groeit via oogst, conversie en toepassing van biomassa. Grootschalige productie kan ook negatieve effecten hebben op landgebruik, biodiversiteit en de sociaal-economische omstandigheden in de landen van herkomst. Overheden en bedrijven hebben te maken met deze aspecten, bijvoorbeeld omdat de EU een percentage biobrandstoffen verplicht stelt. Of omdat bedrijven biomassa inkopen voor hun productieproces. We maken zelf een onderscheid in kennis en advies over:

 • De productie van biogrondstoffen (aspecten van landgebruik, sociaal-economische effecten, biodiversiteit)
 • De toepassing van biogrondstoffen (biogrondstof als motorbrandstof, als bijmenging in een kolencentrale, etc.)
 • De keteneffecten van biogrondstoffen (van productie, via vervoer naar gebruik- en afvalfase)

Daarnaast hebben we voor verschillende opdrachtgevers complete biomassascenario’s voor bijvoorbeeld heel Europa opgezet en geanalyseerd.


Wat kan CE Delft voor u doen?

Op het gebied van biomassa heeft CE Delft een breed pakket aan diensten:

 • LCA-studies naar alle milieu-effecten van biomassaketens
 • Carbonfootprintanalyse van biomassaketens
 • Onderzoek naar de relatie tussen biomassaketens en de voedselmarkt
 • Kostenanalyses van biobased-oplossingen
 • Haalbaarheidsanalyses van verschillende biobased-oplossingen
 • Scenario-analyses van de verdere ontwikkeling van de biobased economy
 • Beleidsadvies voor toepassing van biomassa in verschillende sectoren en de relaties daartussen


Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met 
Geert Bergsma

Openbare rapporten

Hieronder vindt u alle openbare rapporten die betrekking hebben op dit thema.