Logo CE Delft

CEGOIA

CEGOIA is een model (Excel), waarmee berekend kan worden welke energievoorziening in de gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw) de laagste kosten heeft, rekening houdend met productie - transport - consumptie en besparing. CEGOIA kijkt naar de warmte- en elektriciteitsvraag en houdt rekening met lokaal opgewekte zon-PV en zonneboilers. Het model is door CE Delft ontwikkeld om beleidsmakers, planners en bestuurders inzicht te geven in de mogelijke ontwikkeling van het energievraagstuk in de gebouwde omgeving en de gevolgen die dat heeft voor de fysieke (infra)structuren.

CEGOIA uitgelegd

De CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving moet de komende decennia fors omlaag en het aandeel hernieuwbare energie gaat fors omhoog. Een complexe transitie vol kansen en belemmeringen. Om overheden, wooncorporaties, energiebedrijven en netbeheerders te helpen, heeft CE Delft het CEGOIA-model ontwikkeld. Dit model geeft inzicht in de nieuwe kansen voor de warmtevoorziening van de gebouwen van Nederland.

CEGOIA berekent op buurtniveau alle warmtekosten van gebouwen: besparing, consumptie, productie en distributie. Het gaat om isolatie of een zuinige ketel, maar ook over het vervangen van het gasnet, de mogelijkheden van warmtenetten, geothermie of warmte-koudeopslag en all electric-oplossingen.


Mogelijkheden van CEGOIA

Er zijn drie CEGOIA-producten die gemeenten, provincies, corporaties, energiebedrijven en netbeheerders ondersteunen bij de transitie van de gebouwde omgeving.


Onze opdrachtgevers

Netbeheerders: Stedin, Alliander
Energiebedrijven: Eneco
Overheden: Provincie Overijssel, Provincie Noord-Holland, Gemeente Nijmegen


Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benno Schepers