Logo CE Delft

Energie in de industrie

Bedrijven sturen in toenemende mate op de carbon footprint van hun processen en producten. Deels vanuit duurzaamheidsambities en vragen van afnemers, maar ook omdat het kan bijdragen aan kostenbesparingen en het versterken van marktposities.

CE Delft ondersteunt deze ambitie vanuit onze expertise van industriële processen, ketens en beleid en een goed netwerk bij bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Dit draagt bij aan gedegen en realistische oplossingen. We zijn sterk in het identificeren van besparingsopties door samenwerking tussen bedrijven, waarbij we veel ervaring hebben opgebouwd in de procesindustrie in de Rijnmond.

Vanuit onze brede inhoudelijke kennis adviseren we over innovatieve opties, die vaak verrassend realistisch blijken te zijn.

Wat kan CE Delft voor u doen?

  • We lichten productieketens door, en stellen CO2-footprints op
  • We brengen besparingsopties in ketens van productieprocessen in kaart
  • We identificeren mogelijke maatregelen, inclusief opties ‘out of the box’
  • We ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid

We richten ons op vier speerpunten:
1. Duurzaamheidsambities industriële bedrijven en branches
We ondersteunen bedrijven in de industrie bij het realiseren van hun duurzaamheidsambities. We kijken vooral naar kansen in productketens: mogelijkheden om door inzet van grondstoffen (recycling, biomassa), en het hoogwaardige benutting van reststromen CO2-footprints te reduceren. Wij maken hierbij ook gebruik van onze ruime ervaring met ketenonderzoek en LCA's.

2. Energie-efficiency in productieketens, warmtelevering en WKK
Ook op productielocaties liggen er vaak belangrijke kansen voor efficiëntieverbetering door integratie tussen bedrijven. Een belangrijke optie is warmtekrachtkoppeling (WKK), maar dit verliest steeds meer marktaandeel. Wij denken mee met bedrijven en overheden over condities waarin dit potentieel wel gerealiseerd kan worden. Tegelijk is er wel een groei in ontwikkeling van warmtenetten. Daarbij kunnen wij ondersteunen bij het realiseren van aansluiting van bedrijven, zowel voor warmtelevering als warmteafname.

3. Biomassa in industriële processen
In sommige industriële processen is grootschalige inzet van biomassa mogelijk. CE Delft brengt duurzaamheids- en economische effecten van deze toepassingen in kaart. We kijken daarbij naar beschikbare voorraden en kostprijsontwikkeling en CO2-emissies en ecologische impact van winning en verwerking.

4. Effectief nationaal en regionaal beleid
Het beleid van overheden is een belangrijke factor bedrijven om tot realisatie van duurzaamheidsopties te komen. CE Delft denkt mee met bedrijven en overheden over opties voor effectief en haalbaar beleid, dat bedrijven investeringszekerheid biedt en resultaten oplevert.


Onze opdrachtgevers

Europese Commissie (DG CLIMA, ENER, ENV en TREN), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), VNPI (Brancheorganisatie raffinaderijen), VNCI, Sabic, DSM, Nederlandse brouwers, Vopak LNG Projects, AKZO Nobel, Energy Valley, RCI, Warmtebedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Provincie Zeeland, DCMR Milieudienst Rijnmond Tweede Kamer, Algemene Rekenkamer, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stichting Natuur & Milieu.


Uw contactpersoon

Voor meer informatie en vragen over dit thema kunt u contact opnemen met Diederik Jaspers


Openbare rapporten

Hieronder vindt u alle openbare rapporten die betrekking hebben op dit thema.