Logo CE Delft

Duurzame steden

Gemeenten, provincies, regio's en waterschappen voeren energie-, klimaat- en afvalbeleid om op termijn CO2-neutraal en hernieuwbaar te zijn. Bestuurders en ambtenaren willen weten wat daarvoor nodig is, zowel technisch als beleidsmatig. En er leven vragen over de effectiviteit en de beste inzet is van beleidsinstrumenten, de maatschappelijke kosten en baten en effecten op de lokale economie en werkgelegenheid.


Wat kan CE Delft voor u betekenen?

CE Delft heeft veel ervaring met de advisering van gemeenten over hun afval-, energie- en klimaatbeleid. Onze kracht is dat we kijken naar energie, economie en transport. We zijn gewend om lange termijnprocessen te vertalen naar lokale maatregelen. Adviseurs van CE Delft hebben goed gevoel voor het politieke- en maatschappelijke krachtenveld binnen gemeenten.

Speerpunten van ons werk binnen duurzame steden:
  • Stedelijk energiegebruik en energie-infrastructuren
  • Afval en grondstoffen (circulaire economie)
  • Duurzame mobiliteit (personenvervoer & stadslogistiek)
  • Financiële instrumenten en duurzame businesscases
Duurzame steden bestaat uit een team van deskundige CE'ers die vanuit verschillende disciplines adviseren en onderzoeken. naar boven

CEGOIA, inzicht in warmtekosten op buurtniveau

Om overheden, wooncorporaties, energiebedrijven en netbeheerders te helpen, heeft CE Delft het CEGOIA-model ontwikkeld. CEGOIA berekent op buurtniveau alle warmtekosten van gebouwen: besparing, consumptie, productie en distributie. Het gaat om isolatie of een zuinige ketel, maar ook over het vervangen van het gasnet, de mogelijkheden van warmtenetten, geothermie of warmte-koudeopslag en all electric-oplossingen. naar boven

Uw contactpersoon

Voor een gesprek over de rol die CE Delft binnen uw gemeente kan spelen
kunt u contact opnemen met 
Benno Schepers.

naar boven