Logo CE Delft

Duurzame steden

Gemeenten, provincies, regio's en waterschappen voeren energie-, klimaat- en afvalbeleid om op termijn CO2-neutraal en hernieuwbaar te zijn. Bestuurders en ambtenaren willen weten wat daarvoor nodig is, zowel technisch als beleidsmatig. En er leven vragen over de effectiviteit en de beste inzet is van beleidsinstrumenten, de maatschappelijke kosten en baten en effecten op de lokale economie en werkgelegenheid.


Wat kan CE Delft voor u betekenen?

CE Delft heeft veel ervaring met de advisering van gemeenten over hun afval-, energie- en klimaatbeleid. Onze kracht is dat we kijken naar energie, economie en transport. We zijn gewend om lange termijnprocessen te vertalen naar lokale maatregelen. Adviseurs van CE Delft hebben goed gevoel voor het politieke- en maatschappelijke krachtenveld binnen gemeenten. naar boven


Afval en grondstoffen (circulaire economie)

Voor meer informatie en vragen m.b.t. dit onderwerp kunt u contact opnemen met
Ingrid Odegard


Publicatie(s)
Economische kansen voor de circulaire economie in de provincie Zeeland naar boven

Stedelijk vervoer (personenvervoer & stadslogistiek)

Voor meer informatie m.b.t. dit onderwerp kunt u contact opnemen met
Matthijs Otten


Publicatie(s)
Segmentering van de logistieke activiteiten in Nederland naar boven

Financiële instrumenten en duurzame businesscases

Voor meer informatie en vragen m.b.t. dit onderwerp kunt u contact opnemen met
Martijn Blom naar boven