Logo CE Delft

Duurzame stad

Gemeenten, provincies, regio's en waterschappen voeren energie-, klimaat- en afvalbeleid om op termijn CO2-neutraal en hernieuwbaar te zijn. Bestuurders en ambtenaren willen weten wat daarvoor nodig is, zowel technisch als beleidsmatig. En er leven vragen over de effectiviteit en de beste inzet is van beleidsinstrumenten, de maatschappelijke kosten en baten en effecten op de lokale economie en werkgelegenheid.


Wat kan CE Delft voor u betekenen?

CE Delft heeft veel ervaring met de advisering van gemeenten over hun afval-, energie- en klimaatbeleid. Onze kracht is dat we kijken naar energie, economie en transport. We zijn gewend om lange termijnprocessen te vertalen naar lokale maatregelen. Adviseurs van CE Delft hebben goed gevoel voor het politieke- en maatschappelijke krachtenveld binnen gemeenten. naar boven

Meer informatie

Elektrisch vervoer inclusief laadpalen
Anco Hoen telefoon 015 - 2150 150


Stimuleren van elektrisch rijden onder particulieren
Pilotprojecten innovatieve OV-bussenWarmtenetten en aardgasloze wijken
Benno Schepers telefoon 015 -2150 150


Een klimaatneutrale warmtevoorziening voor de gebouwde omgeving – update 2016
Circulaire stad, afval en grondstoffen
Geert Bergsma telefoon 015 - 2150 150

Economische kansen voor de circulaire economie in de provincie Zeeland
Lokale logistiek en bevoorrading
Eelco den Boer 015 -2150150

Segmentering van de logistieke activiteiten in Nederland

naar boven