Logo CE Delft

CE Delft adviseert gemeenten

Veel Nederlandse gemeenten voeren energie-, klimaat- en afvalbeleid. De ambitie is duidelijk aanwezig om te werken aan energievoorziening, verkeer & vervoersystemen en afvalverwerking die op termijn CO2-neutraal en hernieuwbaar zijn. Er zijn verschillende redenen om daarvoor te kiezen:
  • betaalbaarheid van energierekening van burgers en bedrijven
  • lokale werkgelegenheid en stimuleren van innovatie
  • een gezonde, schone, prettige leefomgeving
Bestuurders en ambtenaren willen weten wat nodig is om die ambities te verwezenlijken, zowel technisch als beleidsmatig. En er leven vragen over de effectiviteit en de beste inzet is van beleidsinstrumenten, de maatschappelijke kosten en baten en effecten op lokale economie en werkgelegenheid. Daarnaast is er behoefte aan monitoring van de voortgang.


Wat kan CE Delft voor u betekenen?

CE Delft heeft veel ervaring met de advisering van gemeenten over hun afval-, energie- en klimaatbeleid. Onze kracht is dat we kijken naar energie, economie en transport. We zijn gewend om mee te denken in lange termijnprocessen en weten die te vertalen naar acties die op korte termijn ingezet kunnen worden.
U krijgt een advies/plan op maat en de mogelijke routes om beleidsdoelen te realiseren. En met concrete, realsieerbare actieplannen. We kunnen assisteren bij de opzet en uitvoering van beleidsmonitoring, bij beleidsevaluaties en bij het maken van (maatschappelijke) kosten-batenanalyses ter onderbouwing van beleidskeuzes. Adviseurs van CE Delft hebben goed gevoel voor het politieke- en maatschappelijke krachtenveld gemeenten.
naar boven

Gemeentelijk afvalbeleid

CE Delft heeft jarenlange kennis over  nationaal- en gemeentelijk afvalbeleid. We kennen de afvalsector als geen ander. In iedere gemeente komt soms de vraag op: hoe milieubelastend is het dat we ons afval over lange afstand naar een AVI laten vervoeren? Kunnen we plastic beter ophalen of is inzameling in de wijk (brengen) ook milieu-effectief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert Bergsma, tel. 015-2150 150.

Publicaties:
LCA: recycling van kunststof verpakkingsafval uit huishoudens
 
Beter één AVI met een hoog rendement dan één dichtbij
naar boven

Investeren in duurzame stad

Er zijn goede economische argumenten om te investeren in een duurzame stad. Voor verschillende Nederlandse gemeenten zetten we de belangrijkste economische argumenten voor een duurzaamheidsbeleid op een rij, inclusief de financiële instrumenten die helpen bij de realisatie. Moet afvalinzameling beloond worden of niet-gescheiden afval ontmoedigd door middel van financiële prikkels? Onder welke voorwaarde kunnen gemeenten financieel participeren of garant staan bij investeringen in duurzame projecten? Meer informatie: Martijn Blom, tel. 015-2150 150.
naar boven

Groei regionale economie door energiebesparing en hernieuwbare energie

Investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie kunnen een spin-off betekenen voor de regionale economie, waardoor de vraaguitval in kwetsbare sectoren door de huidige crisis opgevangen kan worden. Energietransitie leidt tot grote veranderingen van de economie en werkgelegenheid. Er wordt flink bespaard op energie waardoor productieprocessen kapitaalintensiever worden en (nog) hoger opgeleid personeel nodig is. Ook kan de vernieuwing van kapitaalgoederen leiden tot minder banen, als ook arbeid door kapitaalgoederen wordt vervangen.

De economische impact voor de stedelijke en regionale economie van een Energievisie of Klimaatplan kan door CE Delft in beeld gebracht geworden. Dit doen we door modelmatige benaderingen (wij beschikken over het macro-economische model E3ME ) en door investeringsanalyses. Recent voorbeeld is dat we voor de gemeente Den Haag de economische effecten van de Energievisie in  beeld hebben gebracht.

Dit project heeft tot doel het in beeld brengen van de economische gevolgen voor de Haagse economie en de energiekosten van bewoners en bedrijven Den Haag. Meer informatie: Martijn Blom, 015-2150 150.
naar boven