Logo CE Delft

GRONDSTOFFEN

Bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en consumenten willen steeds vaker weten wat de milieu-impact van een product of dienst is, van begin tot einde, van grondstof tot afval. En steeds vaker willen deze partijen advies over de economische en milieukundige mogelijkheden van recycling en de circulaire economie. CE Delft voert al jarenlang hoogwaardige én praktische levenscyclusanalyses (LCA)  uit, zowel in het kader van productgerichte milieuzorg binnen bedrijven als in het kader van overkoepelend materialen-, afval- en klimaatbeleid. We zijn bij uitstek in staat om milieu-analyses te doen naar recycling en hergebruik van producten en grondstoffen om daarmee de meest kansrijke opties binnen de circulaire economie te selecteren. We maken daarbij gebruik van de meest recente inzichten om recycling en hergebruik goed mee te nemen in LCA-studies (de recycled content, end-of-life of 50/50% benadering).

We werken voor bedrijven als Unilever, FrieslandCampina, SITA en Eneco en voor maatschappelijke organisaties zoals Greenpeace, Natuur & Milieu en Questionmark. Daarnaast helpen we met studies voor Nederlandse ministeries en de Europese Commissie het duurzaamheidsbeleid te verbeteren. Ons werk resulteert vaak in bondige maar helder geschreven adviesrapporten, en daarnaast in toenemende mate ook in modellen en tools.

Onze kennis spitst zich toe op Agro- en foodketens, Biomassa en Grondstofketens (inclusief verpakkingen en producten).