Logo CE Delft

MKBA

Wat levert het op?
  • Hoe scoort uw project maatschappelijk (milieu en economie)?
  • Een beoordeling van de wenselijkheid van een (mogelijke) bijdrage vanuit de overheid
Wat doet CE Delft?
  • Systematisch inventariseren milieu- en economische effecten
  • Het wegen van financiële en maatschappelijke kosten en effecten in één uitkomst.
Meer informatie: Martijn Blom

Referenties
  • MKBA Recycling in Nederland (BRBS)
  • Warmteprojecten, warmtetracés, duurzaamheidsplannen, windmolens, pilots /proeftuinen op het gebied van Smart Grids
  • MKBA sanering lood in de bodem