Logo CE Delft

Presentaties

Medewerkers van CE Delft houden regelmatig presentaties. Op deze pagina vindt u een selectie.

Presentaties 2017

Het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken
Rondetafelgesprek Gasaansluitplicht, Tweede Kamer, 27 juni 2017
Effectieve Innovatie: push & pull

Frans Rooijers, seminar ‘Energietransities; de basis op orde (?)', Topsector Energie, 13 juni 2017
Levenscyclusanalyse fosfaat, cellulose, alginaat en PHA uit rioolwater
Geert Bergsma, wetenschappelijk bureau Groen Links, 12 mei 2017
Infrastructure and external cost coverage of road freight transport on EU28 motorways
Arno Schroten, IRU, Brussels, 11 mei 2017
Pleidooi stringent klimaatbeleid gebouwde omgeving

Frans Rooijers, Klimaatjury, 19 april 2017
Aardgasloos met bodemenergie
Frans Rooijers, themabijeenkomst BodemenergieNL, 11 april 2017
Van fossiel naar biobased
Cor Leguijt, Biobased Industry 2017, Spijkenisse, 6 april 2017
Zakelijke energiegebruikers hebben sleutelpositie in de energietransitie
Frans Rooijers, VEMW, 31 maart 2017
Klimaatneutraal tegen de laagste kosten

Frans Rooijers, HIER Verwarmt Bedrijvencoalitie, Utrecht, 30 maart 2017
Cost-effective share of bioenergy in the EU?

Bettina Kampman, meeting European Parliament, hosted by MEP Bas Eickhout (Greens/EFA), 29 maart 2017
Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: Kansen en belemmeringen in de gebouwde omgeving
Benno Schepers, ZEN-platformbijeenkomst, 7 maart 2017
Waarom industriële energiebesparing blijft liggen
Frans Rooijers, Expertmeeting 'Meer impact door nieuwe financierings- en businessmodellen energiebesparing industrie', Zoetermeer, 23 februari 2017
Hernieuwbare Energie na 2025

Frans Rooijers, Jaarvergadering Vereniging voor ZonnekrachtCentrales, 4 februari 2017
Hoe komen we van het aardgas af?
Frans Rooijers, Bezinningsgroep Energie, 9 januari 2017