Logo CE Delft

Verscheidenheid disciplines

We zijn trots op onze vakinhoudelijke expertise en adviesvaardigheden die we gebruiken om de milieuproblematiek te lijf te gaan. Daarvoor gebruiken we een verscheidenheid aan disciplines (economie, milieukunde, technologie, sociale wetenschappen, en de kunst van het adviseren).