Logo CE Delft

Verscheidenheid disciplines

We zijn trots op onze vakinhoudelijke expertise en adviesvaardigheden die we gebruiken om de milieuproblematiek te lijf te gaan. Daarvoor gebruiken we een verscheidenheid aan disciplines (economie, milieukunde, technologie, sociale wetenschappen, en de kunst van het adviseren). Het accent ligt doorgaans op milieuproblemen met een lange-termijnkarakter. Maar een thema als de lokale milieukwaliteit gaan we zeker niet uit de weg, als dat nodig is voor het realiseren van een noodzakelijk veranderingsproces. Waar we zelf bepaalde expertise missen zoeken we samenwerking met andere bureaus, universiteiten of instituten, zowel nationaal als internationaal.