Gemeente klimaatneutraal

Het is 2050. Het is gelukt. De gebouwen binnen uw gemeente worden niet meer verwarmd met aardgas. Een deel is met een warmtenet aangesloten op de inmiddels duurzame industrie. Een groot deel van de gebouwen heeft alleen nog maar een elektriciteitsaansluiting en worden verwarmd met een elektrische warmtepomp. In sommige buurten wordt het gasnet gebruikt voor groengas. 2050 lijkt nog ver weg. Toch is er nu al actie nodig om dit toekomstbeeld te bereiken. De komende dertig jaar zijn nodig om alle buurten aan te pakken. CE Delft kan uw gemeente een stap op weg helpen. 

Gezamenlijke aanpak

Startoverleg
Overleg met gemeente en overige stakeholders die een rol spelen bij de warmtetransitie. Na het startoverleg heeft iedereen genoeg kennis over de huidige situatie binnen de gemeente en de mogelijkheden voor duurzame warmte. CE Delft vraagt lokale informatie op, zoals nieuwbouwplannen, om een zo volledig mogelijke berekening te kunnen maken.

CEGOIA-berekeningen
CE Delft maakt berekeningen; CEGOIA berekent per buurt wat de goedkoopste duurzame warmtevoorziening is en hoeveel er moet worden geïnvesteerd in gebouwisolatie. Lokale omstandigheden worden meegenomen, zoals de potentie aan geothermie of WKO.

 

Tussenoverleg
CE Delft presenteert resultaten van de CEGOIA-berekeningen met behulp van kaartjes en grafieken. We kijken met de gemeente en stakeholders waar nog extra informatie wenselijk is. Wat gebeurt er bijv. als de geothermiepotentie tegenvalt? Wat verandert er als je overal minimaal naar energielabel B gaat isoleren? We spreken samen af welke extra analyses er nodig zijn voor een zo volledig mogelijk beeld.  

Eindbespreking
CE Delft presenteert de resultaten aan de gemeente en stakeholders. Naast de eindsituatie wordt ook inzichtelijk hoe het traject naar deze eindsituatie kan lopen. Welke buurten zijn als eerst aan de beurt? Welke acties zijn er nodig om hier aan de slag te gaan? Een stappenplan geeft houvast in het vervolg.

 

EindproductenHet eindrapport is vooral visueel, met kaarten, grafieken en beknopte uitleg. Ook levert CE Delft de uitkomsten in GIS of Excel. Een andere mogelijkheid is een webtool waarmee de gemeente zelf analyses kan uitvoeren.

 

 

Onze opdrachtgevers

Eindhoven, Amsterdam, Nijmegen, Zaanstad, Den Haag, Arnhem, Helmond, Maastricht, Culemborg, Tiel

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14