CEGOIA: inzicht in warmtekosten

Het CEGOIA-model berekent de kosten van duurzame warmteopties. Hiermee brengt CE Delft advies uit over de ontwikkeling van het energievraagstuk, zowel op buurtniveau als landelijk. Het helpt de (lokale) overheid, de netbeheerder en het energiebedrijf een stap verder op weg naar een klimaatneutrale warmtevoorziening.

Wat is CEGOIA?

CEGOIA berekent de kosten van duurzame warmteopties over de hele keten: productie, distributie, besparing en consumptie. De berekenen zijn op buurtniveau, waarbij het model de vele kenmerken van elke buurt meeneemt. Denk aan het huidige isolatieniveau, de dichtheid van de bebouwing en het type bebouwing. Ook de technische mogelijkheden per buurt zitten in het model, zoals de afstand tot een restwarmtebron en de potentie aan geothermie of warmte-koudeopslag (WKO). CEGOIA berekent welke energievoorziening in de gebouwde omgeving (woningen en utiliteitsbouw) de laagste kosten heeft, nu en in de toekomst.

Waarom CEGOIA?

De CO₂-uitstoot in de gebouwde omgeving moet de komende decennia fors omlaag en het aandeel hernieuwbare energie gaat fors omhoog. Een complexe transitie vol kansen en belemmeringen. Het CEGOIA-model is door CE Delft ontwikkeld om beleidsmakers, planners en bestuurders inzicht te geven in de mogelijke ontwikkeling van het energievraagstuk in de gebouwde omgeving en de gevolgen die dat heeft voor de fysieke (infra)structuren.

Mogelijkheden met CEGOIA

CE Delft adviseert over de ontwikkeling van de warmtevoorziening. Gemeenten, regio’s en provincies kunnen dit gebruiken voor hun warmteplannen en als onderdeel van de omgevingsvisie. Voor netbeheerders en energiebedrijven geeft het inzicht in de ontwikkeling van de energieverbruik en daarmee ook de ontwikkelingen van het energienetwerk. Het CEGOIA-model is in beheer bij CE Delft, maar er is nu ook een webtool ontwikkeld. Hiermee kan de gebruiker zelf verschillende scenario’s doorrekenen om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de warmtevoorziening in haar gemeente of regio.

CEGOIA geeft onder andere antwoord op de volgende vragen:

  • Welke lokale warmteopties zijn mogelijk?
  • In welke buurt is welke warmteoptie het goedkoopst?
  • In welke buurt kan ik het beste beginnen?
  • Wat zijn de investeringskosten per buurt?
  • Hoe ziet het kostenverloop van de energie-infrastructuur er uit?
  • Wat het is verloop van de vraag naar energie?

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benno Schepers
 

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28