Cor Leguijt

dr. C. (Cor) Leguijt
manager Brandstoffen en steden


Expertise:
•    Biomassa en hernieuwbare brandstoffen
•    Energievoorziening gebouwde omgeving
•    Transitieprocessen gebouwde omgeving

Na een studie natuurkunde en een promotie (1995) op het gebied van zonnecellen ben ik de energiebedrijfsleven ingestapt. Onder andere als onderhandelaar over de energievoorziening van grote bouwlocaties, en als afdelingsmanager. Sinds 2007 werk ik met veel plezier bij CE Delft. Eerst als themaleider ‘Energie in stedelijke omgeving’, daarna als themaleider ‘Biomassa’ en sinds 2017 als manager Brandstoffen en Steden. De rode lijn is altijd mijn passie geweest om met mijn kennis en kunde bij te dragen aan een duurzame wereld.
Als natuurkundige vind ik het fijn om grote complexe vraagstukken op te lossen tot overzichtelijke keuzes en processtappen, zodat beleidmakers en politici er mee aan de slag kunnen. Het vergt analytische slagkracht, goed kunnen luisteren, creatief kunnen denken en de resultaten van die denkprocessen weer op een voor anderen goed toegankelijke manier over het voetlicht kunnen brengen. Daarnaast vind ik het heerlijk om dingen samen te doen en daarbij te zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. In je eentje kun je soms snel vooruit, maar samen kom je verder. Ik hecht, mede ook daarom, aan goede relaties.
De vraagstukken die me het meest na aan het hart liggen zijn die over de rol die biomassa kan spelen in een duurzame wereld en hoe dat te organiseren, en de vraag hoe een hernieuwbare energievoorziening van de gebouwde omgeving er uit ziet en hoe dat dan te organiseren. Beide complexe vraagstukken, met veel soorten spelers, veel verschillende belangen, en die zowel lokale als nationale en internationale beleidsvragen oproepen. Het gaat enerzijds om goede inhoudelijke kennis, maar anderzijds ook om het zorgen dat partijen samen werken om tot oplossingen te komen. Dat zijn de vraagstukken waar ik me met mijn team op richt.

Artikelen & presentaties

Presentaties

Optimal use of biogas from wastestream, Cor Leguijt, Biogas Research Centre, Zweden, 1 december 2017

Van fossiel naar biobased, Cor Leguijt, Biobased Industry 2017, Spijkenisse, 6 april 2017 

Klimaatneutraal warm wonen, Cor Leguijt, bijeenkomst Renda, Heerenveen, 8 november 2016

Verduurzaming Gebouwde Omgeving, Cor Leguijt, Groen Links Klimaatdebat, Zaanstad, 22 november 2015 

Stadswarmte en alternatieven. Technische Sessie Stadswarmte, Cor Leguijt, Commissie Duurzaamheid van de Amsterdamse Gemeenteraad, 2 juni 2015 

Engineering for Sustainable Development: Case Texel, Cor Leguijt, TU Delft (TBM), 8 december 2014 

Klimaatneutrale stad, Cor Leguit, Pitch groeitour D66, 17 oktober 2014 

De toekomst van de netten. Speelveld, energieneutrale wijk, rol van smart grids, Cor Leguijt, presentatie Kivi-Niria, 8 oktober 2013

Backcasting en monitoring, Cor Leguijt, werkconferentie Energiek Zoetermeer, 11 juni 2013

Artikelen
An ex-ante evaluation of the EU Energy Efficiency Directive - Article 7 Published in Economics of Energy & Environmental Policy
Rosenow, J., Leguijt, C., Pató, Z., Eyre, N., Fawcett, T. (2016): An ex-ante evaluation of the EU Energy Efficiency Directive - Article 7. Economics of Energy & Environmental Policy 5(2)
Van biomassa naar grondstof en energie
Interview met Cor Leguijt over Green Deal Biomassa

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14