Duurzame steden

Gemeenten, provincies, regio's en waterschappen voeren energiebeleid, mobiliteitsbeleid en klimaat- en afvalbeleid om op termijn CO2-neutraal en hernieuwbaar te zijn. Bestuurders en ambtenaren willen weten wat daarvoor nodig is, zowel technisch als beleidsmatig. En wat de effectiviteit en de beste inzet is van beleidsinstrumenten rekening houdend met  de maatschappelijke kosten en baten, en effecten op de lokale economie en werkgelegenheid.

Wat kan CE Delft voor u doen?

CE Delft heeft veel ervaring met de advisering van gemeenten over hun verkeer- , afval-, energie- en klimaatbeleid. Onze kracht is dat we kijken naar energie, economie en transport. We zijn gewend om lange termijnprocessen te vertalen naar lokale maatregelen. Adviseurs van CE Delft hebben goed gevoel voor het politieke- en maatschappelijke krachtenveld binnen gemeenten.

Speerpunten van ons werk binnen duurzame steden:

  • Stedelijk energiegebruik en energie-infrastructuren
  • Afval en grondstoffen (circulaire economie)
  • Stedelijke mobiliteit (personenvervoer & stadslogistiek)
  • Financiële instrumenten en duurzame businesscases

CEGOIA, inzicht in warmtekosten

Wat kost de aanleg van een warmtenet in deze buurt? Naar welk energielabel moeten we hierbij isoleren? In welke buurten liggen de grootste kansen voor warmtepompen? Wat betekent dit voor mijn gemeente of voor heel Nederland?

Het CEGOIA-model geeft antwoord op dit type vragen. Het helpt overheden, woningcorporaties, energiebedrijven en netbeheerders bij het maken van keuzes in de warmtetransitie.

Uw contactpersoon

Voor een gesprek over de rol die CE Delft binnen uw gemeente kan spelen
kunt u contact opnemen met 
Benno Schepers.

Opdrachtgevers

Gemeenten: Eindhoven, Amsterdam, Nijmegen, Eindhoven, Zaanstad, Helmond, Drenthe, Den Haag, Arnhem, Helmond, Parkstad Limburg, Maastricht, Culemborg, Tiel
Provincies: Overijssel, Limburg, Drenthe, Noord-Holland, Zeeland
Netbeheerders en energiebedrijven: Alliander, Alliander DGO, Stedin, Enexis, GasTerra, Gasunie, Eneco

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57