Eelco den Boer

ir. ing. L.C. (Eelco) den Boer
senior onderzoeker/adviseur


Expertise:

  • Verkeersemissies en luchtkwaliteit
  • Scheepvaart, havens en milieu
  • Klimaatbeleid in het vrachtvervoer
  • Duurzame logistiek

Als themaleider Duurzaam goederenvervoer en door mijn jarenlange ervaring heb ik uitgebreide kennis van emissies van vervoerwijzen (vrachtwagen, binnenvaart) en de factoren die deze emissies beïnvloeden. Deze kennis is ondergebracht in het STREAM-model, waarmee we voor specifieke omstandigheden de emissies van verschillende vervoerwijzen in kaart kunnen brengen.

Het koppelen van inhoudelijke kennis en beleidsmatige oplossingen is één van mijn kernexpertises. Voor overheden en bedrijven ontwikkelen wij slimme instrumenten die bijdragen aan het verminderen van de emissies door het goederenvervoer, zodat ze aan (toekomstige) maatschappelijke eisen voldoen. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een milieu-index voor de scheepvaart en de implementatie hiervan in het systeem van de inning van havengelden in Europese havens.

Ik hecht veel waarde aan de relatie met de opdrachtgever, en denk zoveel mogelijk mee zodat ons onafhankelijk onderzoek zo goed mogelijk aansluit bij de informatiebehoefte van de klant. Ik ben erg snel in het herkennen van hoofdlijnen, en kan hoofd- en bijzaak heel goed scheiden. Dit komt heel goed van pas bij het adviseren van klanten over te nemen beslissingen.

Ik werk tien jaar bij CE Delft, mijn achtergrond wordt gevormd door de studies Chemische Technologie en Techniek en Maatschappij aan de TU Eindhoven.

Presentaties 
SECA Assessment: Impacts of 2015 SECA marine fuel sulphur limits. First drawings from European experiences
Eelco den Boer, Propulsion & Emissions Conference, Hamburg, Germany, 11 mei 2016
Presentaties 2015 en eerder

Artikelen
Effecten van strengere regels voor zwavel in scheepsbrandstoffen
Eelco den Boer, Nieuwsbrief Milieu & Economie, 14 juni 2016
Artikelen 2015 en eerder

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14