Energie

De elektriciteits- en warmtevoorziening heeft een aandeel van meer dan 75% in de energievraag en de CO2-emissies van ons land, en is voor het overgrote deel nog gebaseerd op fossiele bronnen zoals kolen en aardgas. Europees ligt dat beeld niet anders.

Het aandeel hernieuwbare energie zal fors (moeten) groeien, en tegelijkertijd effectief moeten worden ingepast in ons energiesysteem. Ook energiebesparing zal verder toenemen, en innovatieve oplossingen zullen zorgen voor lagere kosten en vernieuwing van het systeem. Wij helpen partijen om deze veranderingen vorm te geven.

Veel van ons werk is gericht op de analyse van het beleid, de technologieën en kosten om het aandeel duurzame energie te vergroten en in te passen in het systeem, en om maatregelen te treffen waarmee energie wordt bespaard. Aan de productiekant doen we studies naar de mogelijkheden van de huidige energiecentrales en de verschillende hernieuwbare energieopties. We onderzoeken een brede range aan opties voor de flexibilisering van de energievraag, energieopslag en Power to X routes, zowel bij de industrie, van huishoudens en buurten. We maken daarbij onder andere gebruik van zelf ontwikkelde rekenmodellen zoals CEGOIA en Powerflex.

We brengen de mogelijkheden van nieuw beleid en regelgeving in kaart, berekenen businesscases voor bedrijven en brengen partijen bij elkaar en werken mee aan de implementatie. We helpen mee om innovatieve technologieën te ontwikkelen en ontwerpen toekomstscenario’s voor overheden en bedrijven. We analyseren de technische, economische en maatschappelijke haalbaarheid, kansen en bedreigingen van beleid en technologieën.

Onze klanten zijn zeer divers, variërend van energie- en netwerkbedrijven, industriële bedrijven, de nationale overheid, gemeenten en provincies,  de Europese Commissie en Parlement, tot milieuorganisaties.

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57