Financiële instrumenten

Financiële instrumenten zijn niet weg te denken uit het moderne klimaat- en milieubeleid. Nederland heeft nog steeds een belangrijke internationale positie op het gebied van groene belastingen. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het evalueren en vormgeven van succesvol beleid op het gebied van een groen fiscaal stelsel, energiesubsidieregelingen, autobelastingen, CO2-belasting, biodiversiteit offsets (habitatbanking), financieringsinstrumenten voor natuur, etc. Onze kracht is dat we onze economische expertise kunnen combineren met vernieuwende inzichten uit milieu- en  energietechnieken, waardoor we integraal kunnen inschatten hoe beleid doorwerkt op technieken.

Binnen het thema houden we ons bezig met de volgende werkvelden:

  • Fiscale vergroening
  • Maatschappelijke kosten/batenanalyse inclusief waardering van natuur en milieueffecten (MKBA)
  • Ex-ante en ex-post evaluatie van instrumenten
  • Economie van natuur, water en bodem

Analyse-instrumenten
CE Delft heeft een onafhankelijke en gedegen naam opgebouwd als adviseur op het gebied van financiële instrumenten. Door binnen het bureau verbindingen aan te gaan met technische experts op het gebied van LCA, energie en verkeer kunnen we snel een beeld vormen wat werkt, en wat niet en maken we gebruik van de laatste technische inzichten. Binnen dit thema maken wij gebruik van zelfontwikkelde evaluatiemethodieken, economische modellen (E3ME, input-output tabellen), autobezitmodellen (Dynamo) en uitgebreide databases over elasticiteiten van het energiegebruik en milieugedrag.

Onze opdrachtgevers

CE Delft ondersteunt nationale ministeries, internationale organisaties en NGO’s bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid. Tot onze opdrachtgevers behoren: Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Ministerie van Financiën, Ministerie van Economische Zaken, de Algemene Rekenkamer, de Taskforce Biodiversiteit, de Royal Society for the Protection of Birds, de Nederlandse  Vereniging van Banken, de Tweede Kamer. Een aanzienlijk deel van de onderzoeken is tot stand gekomen in interdepartementale beleidscommissies.

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn Blom


Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57