Frans Rooijers

ir. F.J. (Frans) Rooijers
directeur


Expertise:

  • Elektriciteitsvoorziening
  • Energie gebouwde omgeving
  • Overheidsinstrumenten

Al sinds 1980 ben ik werkzaam op het gebied van energiebesparing en de elektriciteitsvoorziening. Ik heb mijn opleiding gedaan aan de TU-Delft (elektriciteitsvoorziening), maar heb daarna in de praktijk veel geleerd over de milieuaspecten verbonden aan de energievoorziening. Hierbij heb ik bijzondere belangstelling voor het overheidsinstrumentarium gericht op energiebesparing en schone energie en heb daar mijn deskundigheid op ontwikkeld.

Sinds 1999 ben ik directeur van CE Delft. Met veel plezier geef ik leiding aan een groep professionals. Ik zoek daarvoor een goede balans tussen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en vrijheid enerzijds en een duidelijke strategische en zakelijke koers anderzijds. Alleen op die wijze kunnen we projecten uitvoeren die een toegevoegde waarde hebben voor onze opdrachtgevers en vaak ook voor de samenleving. Naast de directietaken besteed ik ongeveer 30% van mijn tijd aan die projecten.

Denktank energiemarkt
Een bijzonder project is de Denktank structurele veranderingen energiemarkt, een initiatief van CE Delft onder voorzitterschap van Frans Rooijers. Het doel is om de noodzakelijke veranderingen in de marktregels te bespreken voor een schonere, betaalbare en betrouwbare energievoorziening in Nederland, in Europees perspectief. Ministeries, energiebedrijven, milieu-organisaties doen hieraan mee op het niveau van directie/strategie.Column Frans Rooijers, Energiepodium 16 november 2017
Klimaatbeleid volgens het CPB: Het is niet goed of het deugt niet
Column Frans Rooijers, Energiepodium 4 oktober 2017
Risico's energiemarkt moeten helder en kleiner
Column Frans Rooijers, Energiepodium, 13 juli 2017
De polder heeft van energie een planeconomie gemaakt
Column Frans Rooijers, Energiepodium, 4 mei 2017 
Wordt energie gratis?
Column Frans Rooijers, Energiepodium, 21 maart 2017
Toekomstbestendige salderingsregeling
Frans Rooijers in Energie+, 13 maart 2017
Gasvrij!? 'Verplicht vervangen van aardgas door groen gas is beste transitiemiddel'  
Column Frans Rooijers in Magasine Gasunie, 1 maart 2017

Artikelen & columns 2016 en eerder

Presentaties
Ook de zorg van het aardgas af?
Presentatatie Frans Rooijers bij VBOI 16 november 2017
Het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwijken
Rondetafelgesprek Gasaansluitplicht, Tweede Kamer, 27 juni 2017
Effectieve Innovatie: push & pull
Frans Rooijers, seminar ‘Energietransities; de basis op orde (?)', Topsector Energie, 13 juni 2017
Pleidooi stringent klimaatbeleid gebouwde omgeving
Frans Rooijers, Klimaatjury 19 april 2017
Aardgasloos met bodemenergie
Frans Rooijers, themabijeenkomst BodemenergieNL 11 april 2017
Zakelijke energiegebruikers hebben sleutelpositie in de energietransitie
Frans Rooijers, VEMW, 31 maart 2017
Klimaatneutraal tegen de laagste kosten

Frans Rooijers, HIER Verwarmt Bedrijvencoalitie, Utrecht, 30 maart 2017
Waarom industriële energiebesparing blijft liggen

Frans Rooijers, Expertmeeting 'Meer impact door nieuwe financierings- en businessmodellen energiebesparing industrie' 
Hernieuwbare Energie na 2025

Frans Rooijers, Jaarvergadering Vereniging voor ZonnekrachtCentrales, 4 februari 2017
Hoe komen we van het aardgas af?
Frans Rooijers, Bezinningsgroep Energie, 9 januari 2017

Presentaties 2016 en eerder 

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14