Geert Bergsma

ir. G.C. (Geert) Bergsma
manager Ketenanalyse

Expertise:

  • Biomassa, milieueffecten, techniek en beleid
  • LCA, ketenanalyse van product en verpakking
  • Dialoog tussen bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid

Sinds 1992 werk ik met plezier bij CE Delft. Eerst in de energiegroep rond onderwerpen als warmtelevering, waterstof en biomassa. Later  binnen als hoofd van de afdeling afval en materialen steeds meer voor bedrijven en op dit moment als manager ketenanalyse voor zowel bedrijven als overheden. Rode draad in mijn werk is dat ik graag complexe milieukwesties ontrafel om in een dialoog met bedrijven. maatschappelijke organisaties en overheid stappen verder te komen. Met name rond biomassa en verpakkingen heb ik vele studies geleid die de discussie verder hebben geholpen.

Themaleider grondstofketens en agro- en footketens
Ik ben themaleider voor de onderwerpen grondstofketens en agro- en foodketens. Daarbij is de focus van verpakkingen (waar we nog steeds veel van af weten) verschoven naar producten in die verpakkingen. Er zijn nog veel verbeteringen mogelijk; duurzaam veevoer, geteeld met respect voor bodem en natuur, efficiënte verwerking en logistiek die voedselbederf voorkomt. Voor de bouwsector doen we ketenanalyses voor beton, hout, metalen en kunststoffen. Intrigerend aan LCA-studies is het op maat in beeld brengen van milieudata zodat een opdrachtgever daarmee aan de slag kan. 

Ik geef strategische advies over duurzaamheid aan bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Ik voel mij het meest op mijn plek op het raakvlak van overheidsbeleid en de toepassing daarvan in bedrijven en bij het faciliteren van een goede discussie over milieubeleid tussen bedrijven, overheid en maatschappelijke organisaties. Bij discussies over tricky onderwerpen als verpakkingen, biomassa en CO2-opslag in de ondergrond verduidelijk ik de gezichtspunten van de verschillende deelnemers, laat alle partijen in hun waarde en kom met concrete suggesties voor oplossingen waar het milieu beter van wordt. Hoe lastiger de discussie, hoe leuker ik het meestal vind.

Wilt u over bovenstaande of andere punten met mij van gedachten willen wisselen? Graag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 015-2150170. 

Presentaties
Position paper t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval
Geert Bergsma, Tweede Kamer 30 november 2017
Levenscyclusanalyse fosfaat, cellulose, alginaat en PHA uit rioolwater
Geert Bergsma, wetenschappelijk bureau Groen Links, 12 mei 2017

Artikelen
Is de energie- en grondstoffenfabriek wel duurzaam? Een LCA van grondstoffen uit rioolwater 
Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen+Bos), Marina Sanders (voorheen Witteveen+Bos), Cindy Visser (KNN Advies), Ingrid Odegard en Geert Bergsma (CE Delft), H2O-online, 6 december 2016

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14