Logo CE Delft

Visie glastuinbouw 2030 klimaat en energie

In 2050 wil de Nederlandse glastuinbouw klimaatneutraal zijn en in 2030 zal al een forse stap zijn gezet. Deze grootse uitdaging zal behaald worden door maatregelen ín de kassen: zuinigere...

lees volledig artikel

Goedkopere stroom door slim laden elektrische autos

De groei van duurzame energie (zon- en wind) en de aantallen elektrische auto’s in Nederland kunnen elkaar versterken en leiden tot kostenbesparingen in elektriciteitsopwekking en lokale...

lees volledig artikel

Ontgroening autobelastingen

Aanpassingen van de autobelastingen sinds 2012 en de komende jaren leiden tot ontgroening. De totale CO2-emissies en het totale energieverbruik van personenauto’s dalen hierdoor minder...

lees volledig artikel