Logo CE Delft

Windparken op zee

Heeft de maatschappij baat bij windparken op zee of niet? Om helderheid te brengen in het maatschappelijke debat hierover hebben CE Delft en Ecofys een analyse gemaakt van alle rapporten over...

lees volledig artikel

Sterke inzet op energiebesparing leidt tot meer werkgelegenheid, economische groei en vermindert energieafhankelijkheid

Als Nederland de komende 15 jaar sterker inzet op energiebesparing in de gebouwde omgeving kan de economie daarvan profiteren en vermindert de afhankelijkheid van import van buitenlands gas,...

lees volledig artikel

CE Mailvisie september 2014

In dit nummer: Power-to-heat, Elektriciteitsplatform NW-Europa, CO2-uitstoot auto's na 2020, MKBA-Structuurvisie ondergrond >> Lees meer >>...

lees volledig artikel