Logo CE Delft

Milieueffecten Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022

TNO en CE Delft gaan de milieuanalyse van de Raamovereeenkomst Verpakkingen 2013- 2022 verrichten. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) begeleidt deze analyse in opdracht van staatssecretaris...

lees volledig artikel

Windparken op zee

Heeft de maatschappij baat bij windparken op zee of niet? Om helderheid te brengen in het maatschappelijke debat hierover hebben CE Delft en Ecofys een analyse gemaakt van alle rapporten over...

lees volledig artikel

Sterke inzet op energiebesparing leidt tot meer werkgelegenheid, economische groei en vermindert energieafhankelijkheid

Als Nederland de komende 15 jaar sterker inzet op energiebesparing in de gebouwde omgeving kan de economie daarvan profiteren en vermindert de afhankelijkheid van import van buitenlands gas,...

lees volledig artikel