Logo CE Delft

CO2-reductie bij een moderne kolencentrale

Door de minister van Economische Zaken wordt een plan opgesteld voor (eventuele) uitfasering van alle na 2017 nog operationele Nederlandse kolencentrales. Vraag is of deze centrales nog van waarde...

lees volledig artikel

CE Mailvisie september 2016

In dit nummer: Warmtevisie Cogas Almelo,  Meer over bestelbusjes, implementatie MVO, Overheidsmaatregelen biokerosine. Lees meer >>>....

lees volledig artikel

Recht doen aan klimaatbeleid

In de Urgenda-uitspraak is bepaald dat Nederland in 2020 de uitstoot van broeikasgassen moet beperken tot 25% ten opzichte van het niveau in 1990. Om de doelstelling van 25% CO2-reductie in 2020...

lees volledig artikel