MKBA

Wat levert het op?
  • Hoe scoort uw project maatschappelijk (milieu en economie)?
  • Een beoordeling van de wenselijkheid van een (mogelijke) bijdrage vanuit de overheid
Wat doet CE Delft?
  • Systematisch inventariseren milieu- en economische effecten
  • Het wegen van financiële en maatschappelijke kosten en effecten in één uitkomst.
Meer informatie: Martijn Blom

Referenties
  • MKBA Recycling in Nederland (BRBS)
  • Warmteprojecten, warmtetracés, duurzaamheidsplannen, windmolens, pilots /proeftuinen op het gebied van Smart Grids
  • MKBA sanering lood in de bodem

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57