Welkom op deze website over de inzet van een MKBA bij duurzame herstructurering van bedrijventerreinen. CE Delft beantwoordt hier uw vragen over de inzet van een MKBA.

Wat is duurzaam herstructureren? Wanneer zet ik een MKBA in? Wat is het verschil tussen een uitgebreide MKBA en een quick scan-MKBA? Wat heb ik aan de uitkomsten van een MKBA? Hoe voer ik een MKBA uit?