Logo CE Delft

Duurzaamheidsmeetlat biobrandstoffen

02/04/2012 - Steeds vaker blijkt dat transportbrandstoffen op basis van biomassa soms net zoveel of zelfs meer broeikasgassen veroorzaken dan fossiele brandstoffen als benzine en diesel. CE Delft heeft voor Greenpeace Nederland op een rijtje gezet wat de huidige inzichten zijn over de duurzaamheid van fossiele brandstoffen, biobrandstoffen en elektrisch rijden.
Notitie over de duurzaamheidsmeetlat: Biobrandstoffen benchmarken

Daarbij is gekeken naar de effecten van de brandstoffen op drie duurzaamheidscriteria, waarbij broeikasgasemissies het zwaarst wegen:
1.    Broeikasgasemissies
2.    Landgebruik
3.    Nutriëntengebruik

Rood geeft aan dat een brandstof slechter scoort dan benzine of diesel op alle drie criteria, groen geeft een positief resultaat weer. Per duurzaamheidscriterium is - een teken dat een brandstof slechter scoort dan benzine en diesel, ++ geeft aan dat een brandstof daar relatief goed op scoort. Score 0 geeft aan dat er op een duurzaamheidscriterium weinig effect is ten opzichte van de fossiele brandstoffen.

Klik op onderstaande afbeelding voor een grote versieOverige artikelen