Logo CE Delft

Overschot elektriciteitscentrales slecht voor hernieuwbare energie

06/03/2013 - Doordat er veel nieuwe elektriciteitscentrales zijn gebouwd en er door de recessie minder vraag is naar elektriciteit is de elektriciteitsprijs laag en worden met name aardgasgestookte elektriciteitscentrale stilgezet.  In het  rapport Duurzame elektriciteitsmarkt? uit 2009 heeft CE Delft voor Natuur en Milieu beschreven wat het negatieve effect van deze overcapaciteit is op het investeringsklimaat voor hernieuwbare energie (wind- en zonenergie). Gevolg is dat er meer geld nodig is om het verschil tussen goedkope fossiele elektriciteitsproductie en het kabinetsdoel aan hernieuwbare energie in Nederland (16% in 2020) te halen.  Rapport: Duurzame elektriciteitsmarkt?


Overige artikelen