Logo CE Delft

Nieuwe manager Energie

05/03/2013 - Vanaf 1 maart 2013 is Bettina Kampman de nieuwe manager van de sector Energie bij CE Delft. Zij volgt daarmee Jos Benner op, die in dienst treedt bij VITO (de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek). Bettina werkt sinds 1999 bij CE Delft waar zij  expertise heeft ontwikkeld op energie- en klimaatbeleid in verkeer, met onderwerpen als biobrandstoffen, elektrisch vervoer, etc. Zij heeft de afgelopen jaren veel projecten verricht voor bedrijven, Nederlandse en Europese overheden en maatschappelijke organisaties. Als manager van de sector Energie geeft zij leiding aan tien energiespecialisten en is zij lid van het Managementteam van CE Delft.


Overige artikelen