Logo CE Delft

CO2-reductie bij een moderne kolencentrale

27/09/2016 - Door de minister van Economische Zaken wordt een plan opgesteld voor (eventuele) uitfasering van alle na 2017 nog operationele Nederlandse kolencentrales. Vraag is of deze centrales nog van waarde kunnen zijn in de energie¬transitie (korte en middellange termijn) door het toepassen van CO2-afvang en opslag (CCS), warmtelevering en het meestoken van biomassa. In de studie CO2-reductie bij een moderne kolencentrale heeft CE Delft de haalbaarheid en de kosten op een rijtje gezet.
De gasgestookte STEG vormt de referentie qua CO2-emissies per geleverde kWhe omdat door uitfaseren van kolencentrales wegvallende productie-capaciteit moet worden opgevangen door andere energiecentrales. In de praktijk van de afgelopen jaren waren dat vooral de moderne gasgestookte STEG’s.

Kolencentrale met CO2-emissie van een gascentrale
Het terugbrengen van de CO2-emissie per kWhe tot het niveau van dat van een moderne STEG kan door drie verschillende (pakketten van) maatregelen worden gerealiseerd:
1.    50% biomassa meestoken;
2.    2,7 Mton CO2/jaar afvangen en opslaan;
3.    30% biomassa meestoken + 1,1 Mton/jaar CO2 afvangen en opslaan + 8,6 PJ warmte leveren.

De netto extra kosten van een gascentrale bedragen 1,3 miljard (Netto Contante Waarde) over de gehele looptijd van 25 jaar.
De netto extra kosten voor een kolencentrale per pakket variëren van € 2,3 tot 2,8 miljard. Deze komen grotendeels ten laste van de samenleving in de vorm van SDE+-subsidie voor biomassa-meestook en investeringssubsidie voor het ROAD-project.

Webtool vergelijking
Via de webtool Vergelijking emissies en kosten kolen- en gascentrale wordt inzicht gegeven in de relatie tussen de maatregelen en diens effect op de emissies en kosten. Hierbij is het mogelijk de omvang en de periode van een maatregel aan te passen en direct te zien welk effect dit heeft op de emissies en kosten.


Overige artikelen