Logo CE Delft

Zeeuwse bedrijven en milieubeweging tekenen Ambitie 2030

24/10/2016 - De Zeeuwse Milieufederatie (ZMF), de Zeeuwse bedrijven (Portiz) en het havenbedrijf (ZSP) en de provincie Zeeland hebben in het bijzijn van staatsecretaris Dijksma van Milieu hun ambities voor 2030 op het gebied van CO2-reductie, economie, transport, natuur, circulariteit, biobased en lucht- en waterkwaliteit vastgelegd in een convenant. Voor alle thema zijn concrete doelen vastgesteld die jaarlijks gemonitord worden. Staatssecretaris Dijksma reageerde verheugd op het convenant, vooral ook omdat het gaat om concrete afspraken waar je elkaar ook aan kan houden. Zij gaf aan dat zo’n breed convenant met stevige ambities volgens haar uniek is in Nederland. CE Delft heeft inhoudelijk input geleverd en de redactie van Ambitie 2030 uitgevoerd.


Overige artikelen