Logo CE Delft

STREAM Goederenvervoer update 2016

26/10/2016 - Er is een update beschikbaar van STREAM Goederenvervoer. De versie 2016 is zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar. STREAM Goederenvervoer 2016 is een handboek met emissiefactoren per tonkilometer voor weg, spoor, binnenvaart en kustvaarttransport. Het rapport geeft representatieve gemiddelde emissiecijfers per vervoerswijze, die geschikt zijn voor globale (beleids)analyses waarbij gemiddelden volstaan. Daarnaast geeft het rapport gedetailleerde kentallen waarmee de emissies in specifieke situaties kunnen worden berekend door gebruikers die informatie hebben over het gebruikte type voer- of vaartuig en de inzet ervan (type goederen, (vaar)wegtype). Naast parkgemiddelde kentallen voor het jaar 2014 worden ook kentallen gegeven voor verschillende voertuigtechnieken (zoals Euroklassen) en (alternatieve) brandstoffen. STREAM wordt veel gebruikt door beleidsmakers, transportbedrijven, wagenparkbeheerders, vervoerders en organisaties.


Overige artikelen