Logo CE Delft

Elektrificatie Nederlandse procesindustrie

03/11/2016 -

Een consortium van Berenschot, CE Delft, Energy Matters en Industrial Energy Experts start het onderzoek ‘Verdieping elektrificatie Nederlandse industrie’. Elektrificatie van processen wordt gezien als een belangrijke transitierichting naar CO2-reductie vanwege het toenemende aanbod van duurzame elektrische energie (zon, wind) en dalende elektriciteitsprijzen. In de studie kijken we voornamelijk naar de technologische opties en de meest kansrijke transitiepaden voor elektrificatie van de energie-intensieve procesindustrieën in Nederland. De bijdrage van CE Delft richt zich met name op het beschrijven van het potentieel van elektrificatie voor Nederland, het in kaart brengen van kansrijke ontwikkelingen in het buitenland, en het ontwikkelen van een generieke kosten/baten methodiek om elektrificatie-opties mee te beoordelen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het TKI Energie&Industrie. Meer informatie: Maarten Afman.
 


Overige artikelen