Logo CE Delft

Ingrid Odegard raadslid Rli

19/01/2017 - CE Delft collega Ingrid Odegard is één van de drie nieuwe
junior-raadsleden die benoemd is bij de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI). Ingrid werkt als senior onderzoeker/consultant bij CE Delft aan voedsel, biobased economy en circulaire economie. De Rli is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid inzake de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur op de (fysieke) beleidsterreinen van de Ministeries van IenM, EZ en BZK.
 


Overige artikelen