Logo CE Delft

Power to Ammonia

16/03/2017 - Het Power to Ammonia (P2A) project heeft onlangs met succes een haalbaarheidsstudie afgerond naar de opslag van hernieuwbare energie in ammoniak (NH3) voor drie business cases. Gedreven door ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen en het verhogen van de productie van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld wind- en zonne-energie), zijn partijen in de energiesector samen met de chemische industrie op zoek  gegaan naar innovatieve manieren om CO2-vrije ammoniak te produceren. Deze ammoniak kan gebruikt worden om vraag en aanbod van hernieuwbare energie in evenwicht te brengen zonder terug te hoeven vallen op fossiele brandstoffen. De studie toont aan dat de elektrochemische productie van ammoniak uit hernieuwbare energie een waarschijnlijke optie is en ook een veelbelovende oplossing biedt voor grootschalige seizoensopslag en import van hernieuwbare energie.


Overige artikelen