Nieuwsbrief Duurzame Steden Voorjaar 2017

Nieuwsbrief van CE Delft om lokale overheden en bedrijven te informeren over onderzoek en kennis op het gebied van lokale duurzaamheid, energie, verkeer en groene economie. Deze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar.

Tool aardgasloos Eindhoven

Het team Duurzame Steden van CE Delft gaat voor de gemeente Eindhoven een beslissingsondersteunende tool leveren voor aardgasloze verwarming per buurt. De tool geeft per wijk inzicht in de opties en scenario’s voor een andere verwarming dan die met aardgas. De transitie naar aardgasloze wijken is ingrijpend, daarom wordt bij het ontwikkelen van de tool uitgebreid overlegd met stakeholders, zoals energiebedrijven, wooncorporaties, netwerkbedrijven, bewoners en bedrijven. Meer informatie: Benno Schepers

Duurzame steden in beeld

Benno Schepers geeft leiding aan een team van experts die onder de noemer Duurzame Steden lokale overheden en bedrijven adviseert over energie, verkeer en groene economie. Uitfasering van aardgas, elektrische auto's in de stad, van afval naar circulaire economie zijn concrete stappen op weg naar een duurzame stad. In het filmpje hiernaast krijgt u een indruk van het werk van CE Delft op het gebied van Duurzame steden.

Evaluatie duurzaamheid Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer heeft in haar collegeprogramma een prominente plek ingeruimd voor het thema ‘duurzaamheid’. Gezien de vragen die leven binnen de gemeenteraad heeft de Rekenkamercommisie besloten CE Delft onderzoek naar het thema duurzaamheid bij de gemeente Haarlemmermeer te laten verrichten. Daarbij adviseert CE Delft op basis van een gedegen evaluatie of de doelstellingen, prestatie- en effectindicatoren en streefwaarden voldoende resultaatgericht zijn. Het advies wordt besproken in de gemeenteraad en het college van B&W.

Afscheid van aardgas: niet zomaar

CE Delft heeft rond het verdwijnen van aardgas in de gebouwde omgeving een brede groep van experts en (energie)bedrijven georganiseerd die met elkaar oplossingen en aanbevelingen gaan opstellen, zodat concreter wordt hoe huishoudens en gebouwbeheerders gestimuleerd worden bij de overstap van aardgas naar anders verwarmen. Meer informatie: Frans Rooijers

Circulaire stad in cijfers

Binnen iedere gemeente is de vraag: kunnen we zelf hernieuwbare energie opwekken, hoeveel afval produceren we, wat zijn de effecten van ons verkeer. CE Delft ontwikkelt, in samenwerking met een paar gemeenten, een tool waarmee u de circulaire stad in beeld kunt brengen. In één overzicht krijgt u kerncijfers voor Wonen, Werken en Gemeentelijke dienstverlening voor zaken als: Voedsel, Energie, Water, Apparaten, Vervoer, Woningen en Afval. We kijken daarbij naar de fysieke stromen, de milieu-impact en we adviseren waar milieuwinst te boeken is.
Meedoen in de proeffase, of een presentatie van de mogelijkheden?  Meer informatie: Ingrid Odegard

Energiestrategie Den Haag

De raadscommissie van de gemeente Den Haag heeft 30 maart gedebatteerd naar aanleiding van de Energiestrategie die CE Delft heeft helpen ontwikkelen. De huidige warmtevraag van woningen en utiliteit is 14,0 PJ (CBS, 2012) en kan fors worden verlaagd door besparende maatregelen en gedragsaanpassingen. De resterende warmtevraag zal moeten worden ingevuld met duurzame bronnen. Uit de Energiestrategie blijkt dat Den Haag direct aan de slag moet om de doelstelling ‘een klimaatneutrale warmtevoorziening in 2040’ te halen.

Team Duurzame Steden

Voor vragen en meer informatie over de manier waarop we u kunnen ondersteunen en adviseren bij het realiseren van een duurzame stad kunt u contact opnemen met Benno Schepers, themaleider Duurzame Steden.

Tweets van @cedelft

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14

Rapport: Innovatie #afvalverwerkingstechnieken doorgelicht: https://t.co/BdEHcW51pE
20-12-2017 16:28