In memoriam Theo Potma

Begin juni overleed Theo Potma, mede-oprichter (1978) en directeur in de eerste 12 jaar van het Centrum voor Energiebesparing, nu CE Delft. Al in de jaren '70 ontwierp hij het Vergeten Scenario, een energiebeleid dat stoelde op duurzame energie, energiebesparing en de vervuiler betaalt, en ging daarbij in tegen gevestigde belangen. Zijn gedachtegoed is nog steeds actueel, maar ook zijn insteek om dit alles te baseren op feiten. Hij heeft ons en velen geïnspireerd.

We zullen hem niet vergeten.
Frans Rooijers, directeur
Jan Paul van Soest, voormalig directeur

Dagblad Trouw plaatste maandag 26 juni 2017 een Naschrift, gewijd aan leven en werk van Theo Potma.

MVO-performance van Nederlandse olie- en gassector in kaart gebracht

Het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen is door het Kabinet verzocht een onderzoek te doen naar de mate waarin de Nederlandse olie- en gassector de OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen implementeert. CE Delft heeft opdracht gekregen om inzicht te bieden in de impact(s) die de Nederlandse olie- en gassector heeft op de samenleving en om aanbevelingen te doen hoe de sector (beter) conform de OESO-richtlijnen kan (blijven) handelen.  Meer informatie: Sander de Bruyn.

Duurzaamheidsonderzoek Rekenkamer Eindhoven

De Rekenkamercommissie Eindhoven heeft CE Delft gevraagd te onderzoeken hoe doeltreffend en doelmatig het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Eindhoven is. Het onderzoek richt zich op het duurzaamheidsbeleid, de werkwijzen en organisatie van de gemeente Eindhoven, in de periode van 2014 tot 2017. Recent deed CE Delft voor verschillende lokale Rekenkamers onderzoek naar doelmatigheid van het klimaatbeleid. Meer informatie: Martijn Blom.

30% CO2-reductie Metropoolregio Rotterdam-Den Haag

CE Delft en Route ZERO gaan voor de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om binnen dit deel van Zuid-Holland tot 30% CO2-reductie in het verkeer te komen in 2025. Dat is de eerder vastgelegde doelstelling waarmee de regio wil bijdragen aan de klimaatdoelen voor verkeer. In de studie wordt onderzocht met welke maatregelen deze doelstelling gehaald kan worden en wat de regio daar zelf kan bijdragen. Bestuurders en ambtenaren van de 23 MRDH-gemeenten zullen intensief worden betrokken om tot een breed gedragen strategie te komen. Meer informatie: Huib van Essen.

LCA plastic soep

The Ocean Cleanup wil plastic afval uit oceanen halen met behulp van een drijvende barrière. Aan CE Delft hebben ze gevraagd om een Life Cycle Assessment (LCA) uit te voeren naar het verzamelen en recyclen van plastic afval op de Stille Oceaan. Deze LCA moet The Ocean Cleanup inzicht geven in de algehele milieu-impact van de verschillende onderdelen van dit proces. Hierbij worden o.a. het materiaalgebruik, het transport en de uiteindelijke recycling meegenomen. Ook schoolt CE Delft een medewerker van The Ocean Cleanup in de LCA-methode, waardoor The Ocean Cleanup hoopt de LCA-manier van onderzoek in de eigen organisatie te verankeren. Meer informatie: Ingrid Odegard.

Pyrolyse plastic soep

Ook zal CE Delft voor The Ocean Clean Up een overzicht opstellen van pyrolysetechnieken die geschikt zijn voor de kunststofmaterialen die uit zee opgevist gaan worden. De plasticdeeltjes die lang in zee hebben gezweefd, vertonen een specifieke chemische structuur die waarschijnlijk om een ander type verwerking vraagt dan op basis van ‘vers’ kunststof restafval. Meer informatie: Diederik Jaspers

Economische impact windsector

CE Delft voert in samenwerking met Motivaction een onderzoek uit naar de economische impact van de Nederlandse windsector. Het gaat om effecten op werkgelegenheid, omzet en toegevoegde waarde. RVO en EZ hebben opdracht gegeven voor dit onderzoek. Deelname van bedrijven uit de windsector is essentieel om te komen tot een realistisch en betrouwbaar beeld van de ontwikkeling van de sector, de economische cijfers, en de toekomstverwachtingen. De informatie uit het onderzoek is essentieel voor het toekomstig windbeleid. Werkt u bij een bedrijf in de windsector, dan kunt u deelnemen via deze link. Meer informatie: Robert Vergeer.

Handboek Milieuprijzen 2016

Handboek MilieuprijzenIn het Handboek Milieuprijzen 2016 worden waarderingen voor meer dan 500 milieugevaarlijke stoffen op drie niveau's gepresenteerd: een onder- en een bovenwaarde die worden aanbevolen voor gebruik in maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) en een centrale waarde die kan worden gebruikt door bedrijven en in levenscyclusanalyses. Het Handboek Milieuprijzen 2016 vervangt het Handboek Schaduwprijzen uit 2010. Meer informatie: Sander de Bruyn.

Tweets van @cedelft

Anouk van Grinsven bij BNR-radio als expert biobrandstoffen https://t.co/cStUEMzGcZ
18-01-2018 15:20

NPO-radio 1 interviewde Geert Bergsma voor de rubriek Feit of Fictie over de stelling: Uitbreiding statiegeld breng… https://t.co/YUU7Z8azAe
11-01-2018 10:06

Rapport - Milieuprijzen afval, voor gebruik in de Milieubarometer https://t.co/WuMB4vlkwK https://t.co/7iE3uyY0mN
10-01-2018 11:54

Rapport - Mini MKBA 100.000 hectare extra bos in Nederland https://t.co/Ct0TUbZRpd
10-01-2018 11:19

CE Delft nieuwjaarswens 2018 https://t.co/Wg7qJFj6Kp https://t.co/aKvNPvFVw4
04-01-2018 16:14