A comparison between CORSIA and the EU ETS for Aviation

In deze studie wordt een vergelijkende analyse gepresenteerd van CORSIA en verschillende opties om de luchtvaart in het EU ETS op te nemen. De studie poogt de volgende vraag te beantwoorden: Hoe gaan de CO2-emissies van de luchtvaart zich in de periode 2020-2035 ontwikkelen onder CORSIA in vergelijking met drie opties om deze in het EU ETS op te nemen, en hoe verhouden zich de kwantitatieve CO2-emissies die in CORSIA zullen worden gecompenseerd tot de luchtvaartemissies die onder het EU ETS vallen?

Auteurs

Jasper Faber
Ellen Schep

Delft, november 2016

A comparison between CORSIA and the EU ETS for Aviation

Meer informatie over deze studie is verkrijgbaar bij  Jasper Faber

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57