Accumateriaal verwerkt

Onderzoek naar de milieulast van accu’s voor elektrische en hybride auto’s

Elektrische en hybride auto’s hebben een schoon imago omdat ze in de stad emissievrij kunnen rijden en zuiniger zijn dan conventionele auto’s. Hiervoor maken ze echter gebruik van vaak grote hoeveelheden accu’s die zware metalen en andere gevaarlijke stoffen bevatten. In deze studie is onderzocht of deze accu’s een mogelijke bron van milieu- en gezondheidsproblemen zijn. Hiervoor is allereerst gekeken naar recente ontwikkelingen op het gebied van deze auto’s en van de accu’s die hiervoor gebruikt worden. Daarna zijn de gezondheids- en regelgevingsaspecten van de accu’s op een rij gezet, en is de stand van zaken bij het inzamelen, verwerken en hergebruiken van de accumaterialen vastgesteld. De conclusie is dat deze accu’s de komende jaren geen significante milieu- en gezondheidsproblemen zullen veroorzaken, vanwege het goed werkende inzamelingssysteem voor loodzuuraccu’s (die vaak worden toegepast in elektrische auto’s) en de voortschrijdende ontwikkeling van milieuvriendelijkere accusoorten. Er zijn daarnaast een aantal aanbevelingen uit de studie naar voren gekomen waarmee de milieubelasting van de verschillende typen accu’s verder gereduceerd kan worden.

Auteurs

Harry Croezen
Bettina Kampman

Delft, december 2000

Rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57