Achtergronddocument bij het Provinciaal programma Luchtkwaliteit Drenthe 2007 - 2010

Uit het achtergronddocument bij het Provinciaal programma Luchtkwaliteit Drenthe blijkt dat er in 2006 in de provincie Drenthe geen sprake is van overschrijdingen van de wettelijke grenswaarden zoals die gelden voor de luchtkwaliteit. Ook voor 2010 is - rekening houdend met de nu bekende voornemens voor nieuwe ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de provincie – de kans op overschrijding van die grenswaarden niet groot. Drenthe beschikt dus over relatief schone lucht. Maar gezien de verschillende onzekerheden over de ontwikkeling van de luchtkwaliteit (het verwachte verloop van de grootschalige achtergrondconcentraties fijn stof en NO2 én de mogelijk strengere (Europese) normering voor fijn stof3), adviseren wij om de "vinger aan de pols te houden". Hiertoe is een samenhangend pakket aan maatregelen voorgesteld en door de provincie in een programma opgenomen.

Delft, november 2006

Achtergronddocument

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57