Advies voor CO2-reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam

Substantiële CO2-emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen

De Stadsregio Rotterdam, het samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Rijnmond, heeft de ambitie om CO2-emissies met 40% te gaan reduceren. Deze ambitie komt voort uit een project waarin CE Delft, met Stadsregio, gemeenten en andere stakeholders, mogelijke opties in beeld heeft gebracht. Deze zijn verwerkt in de Regionale Klimaatagenda.De belangrijkste mogelijke maatregelen zijn:
  • uitvoeren van een energiebesparingsprogramma voor bestaande woningen, aansluitend op het landelijke programma ‘Meer met Minder’;
  • aangescherpte energieprestatie-eisen voor nieuwe woningen;
  • bedrijven en instellingen in milieucontroles systematisch doorlichten op energiebesparende maatregelen en deze zo nodig opleggen; dit gecombineerd met stimulering;
  • nieuwe bedrijven en instellingen: energie-efficiency hanteren als vestigingscriterium;
  • glastuinbouw en kantoren: zorgen voor regionale ruimtelijke planning voor koude en warmte in de ondergrond.

Uit het project bleek verder dat de samenwerking binnen de Stadsregio Rotterdam een duidelijk meerwaarde kan opleveren, door:

  • het uitwisselen van kennis en het opzetten van proefprojecten;
  • het gezamenlijk maken van afspraken met regionale partijen, zoals woningbouwcorporaties;
  • het stellen van gelijke eisen, onder andere bij uitgifte van bedrijventerreinen.

Auteurs

Cor Leguijt

Delft, juni 2008

rapport

 

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08