Alle tassen beprijzen

Verkenning: Kan het tassenverbod gelden voor álle materialen?

Het is mogelijk, logisch en rechtvaardig om het verbod op het gratis verstrekken van tassen uit te breiden naar àlle tassen, ongeacht van welk materiaal ze zijn gemaakt. Er zijn geen juridische belemmeringen en het milieuvoordeel zou hiermee hoger uitpakken. Dat blijkt uit de studie die CE Delft heeft uitgevoerd in opdracht van NRK Verpakkingen.

CE Delft heeft ten eerste onderzocht wat de gevolgen zijn van het verbod op gratis plastic tassen, dat sinds 1 januari 2016 van kracht is. Het blijkt dat het aantal verstrekte plastic tassen gemiddeld met 60% is gedaald en dat het aantal verstrekte papieren tassen gemiddeld met 18% is gestegen.

Ten tweede heeft CE Delft gekeken naar de milieuwinst. Doordat het verbod alleen voor plastic geldt, wordt gesuggereerd dat papieren tassen een lagere milieubelasting hebben. Dat is niet zo. Het is zelf zo dat de overall milieubelasting van een middelgrote tas van gerecycled papier hoger is dan zo’n tas van plastic. Daarmee wordt een groot deel van de milieuwinst door afname van plastic tassen weer teniet gedaan. Als het verbod ook geldt voor papier is de verwachting dat de milieuwinst door het verbod juist groter wordt.

Tot slot is de juridische haalbaarheid onderzocht. De studie laat zien dat een algemeen verbod op het gratis verstrekken van tassen, ook van papier of textiel, in lijn met de EU wet- en regelgeving.

Auteurs

Lonneke de Graaff

Delft, juli 2016

Alle tassen beprijzen

Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij  Lonneke de Graaff

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57