An inventory of measures for internalising external costs in transport

Deze studie geeft een overzicht van alle bestaande prijsinstrumenten in verkeer en vervoer. Daarmee helpt deze studie de Europese Commissie met de evaluatie van bestaand prijsbeleid in het licht van Artikel 11.4 van de herziene Eurovignet-richtlijn.
Deze studie omvat alle bestaande prijsinstrumenten in alle vervoerswijzen in alle EU-lidstaten. Daarnaast bevat het onder andere gegevens over de inkomsten en administratieve kosten en een aantal vergelijkingen tussen lidstaten en vervoersmodaliteiten. De meest recente gegevens zijn verzameld: gegevens voor 2010 en waar mogelijk voor 2011. Ook wordt waar mogelijk een vergelijking gemaakt met externe en infrastructuurkosten.

Auteurs

Huib van Essen
Dagmar Nelissen
Anouk van Grinsven

Brussel, november 2012

het rapport
het annexrapport

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57