Analyse bibliographique des travaux Français et Européens

Le coût social des pollutions sonores

In deze studie heeft CE Delft ondersteuning geboden aan EY France bij de bepaling van de totale maatschappelijke kosten van geluid in Frankrijk. Deze ondersteuning bestond uit het adviseren over de te hanteren waarderingskentallen voor de kosten geluid. Daartoe heeft CE Delft een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd naar deze waarderingskentallen, wat heeft geresulteerd in een state-of-the-art overzicht van waarderingsmethoden en –kentallen voor (verkeers)geluid in Europa.

Met behulp van de waarderingskentallen zijn de maatschappelijke kosten van geluid in Frankrijk ingeschat op € 57 miljard per jaar. Een belangrijk deel hiervan is afkomstig van verkeer (ca. € 21 miljard), maar ook geluid op het werk, op school en van buren leidt tot aanzienlijke maatschappelijke kosten. Het gaat hierbij wel om een grove inschatting van de maatschappelijke kosten; door onzekerheden over het aantal geluidgehinderde personen en de waardering van de verschillende effecten van geluid (vooral met betrekking tot geluid op het werk, op school en van buren) kent ook de inschatting van de totale maatschappelijke kosten van geluid een aanzienlijke mate van onzekerheid.

Auteurs

Arno Schroten
Matthijs Otten

Parijs, mei 2016

Analyse bibliographique des travaux Français et Européens

Étude réalisée pour le compte du CNB et de l'ADEME par EY (anciennement Ernst & Young)

Tweets van @cedelft

Press release - ITS Market Watch: Valuable insights from 4 case studies across Europe https://t.co/DsOKxNKeuM… https://t.co/ohIOjwq46l
23-11-2017 09:21

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11