Belastingen op energieproducten, elektriciteit en CO2

Gevolgen van herziening van de Energiebelastingrichtlijn voor Nederland

Het rapport 'Belastingen op energieproducten, elektriciteit en CO2 - Gevolgen van herziening van de Energiebelastingrichtlijn voor Nederland' is op 6 september naar de Tweede Kamer gestuurd door het ministerie van Financiën en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het rapport vergelijkt de belastingen op energieproducten, elektriciteit en CO2 in een aantal EU-lidstaten (Duitsland, België, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Zweden en Nederland) en de fiscale-, economische- en milieugevolgen van de herziening van de Europese Energiebelastingrichtlijn voor Nederland. Het is opgesteld door CE Delft en Ecofys.

Auteurs CE

Martijn Blom
Arno Schroten

Delft, juli 2011

rapport

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32