Beoordeling van OV-projecten; Ideeën voor maatstaven voor kosten-batenanalyses

In tegenstelling tot de perceptie die vaak leeft kunnen openbaar-vervoerprojecten in kosten-batenanalyses wel degelijk een positieve score opleveren. Succesfactoren van OV-projecten zijn:
  • een selectieve projectopzet: het project lost primair vervoersknelpunten op en brengt geen extreme investeringen met zich mee;
  • het project wordt uitgevoerd in of tussen gebieden met hoge bevolkingsdichtheden;
  • de mate van flankerend autobeleid zoals parkeerbeleid dat parallel aan het project wordt ingezet.
Ook zouden OV-projecten beter kunnen scoren als geluid, emissies en (vooral) verkeersveiligheid beter monetair werden gewaardeerd. Om mogelijke ruimtelijke en sociale voordelen van OV beter zichtbaar te maken zou de kosten-batenanalyse ten slotte kunnen worden aangevuld met indicatoren voor ruimtelijke en sociale ‘efficiëntie’ van het project.

Auteurs CE

Bettina Kampman

Delft, juni 2001

Notitie

Tweets van @cedelft

Waarom kiezen voor de planeconomie? Column Frans Rooijers over Klimaat- en Energieakkoord #energieakkoord op Energi… https://t.co/S4PPQTlB8z
13-12-2017 09:55

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32