Bestelauto's anders belast

Evaluaties van opties voor een andere fiscale belasting van bestelauto's

Het bestelautopark heeft de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, en de verwachting is dat deze groei ook het komende decennium verder aan zal houden. Deze ontwikkeling, en het hoge aandeel dieselbestelauto's, zorgt dan ook voor een toenemend aandeel van bestelauto's in de totale emissies van verkeer en vervoer. Het Ministerie van VROM heeft CE en NEA daarom gevraagd, de effecten te berekenen van een aantal opties om de fiscale behandeling van bestelauto’s te wijzigen. In de studie zijn de volgende fiscale opties onderzocht:
  1. MRB gelijktrekken met die van personenauto's op benzine
  2. Invoering brandstoftoeslagen op MRB en invoeren BPM voor dieselbestelauto’s van 1.868 Euro
  3. Afschaffen grijs kenteken regeling
  4. Uitsluiten van bestelauto's met dubbele banken
Uit de resultaten blijkt dat de milieueffecten van opties 2 en 3 het grootst zijn. Ze zorgen met name voor een daling van de NOx en PM10-emissies. De milieueffecten van de overige opties zijn relatief beperkt. Als we kijken naar de financiële gevolgen valt vooral optie 3 op, die aanzienlijke extra overheidsinkomsten (c.q. meerkosten bij bestelautobezitters) oplevert, ca. 2 miljard in 2010.

Auteurs

Harry Croezen
Bettina Kampman

Delft, mei 2003

rapport

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57