Biodiversity and Land Use

A Search for Suitable Indicators for Policy Use

Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft CE Delft onderzocht welke indicatoren gebruikt kunnen worden om landgebruik met biodiversiteit te koppelen en hoe goed deze toepasbaar zijn in de beleidsvelden waarin de biodiversiteit een belangrijk onderwerp is.
 
CE Delft selecteerde drie indicatoren voor onderzoek:
  • De Mean Species Abundance indicator (MSA), ontwikkeld in het kader van het TEEB-programma
  • ReCiPe LCA-methodiek
  • De impact op biodiversiteit-indicator die is ontwikkeld door TNO.

Alle drie indicatoren zijn gebaseerd op de afname van biodiversiteit in vergelijking met land in ongerepte toestand, om zo de impact van de verschillende soorten landgebruik op biodiversiteit te beschrijven.
 
Elke indicator heeft zijn sterke punten, beperkingen en specifieke kenmerken.Voor toepassing in het beleid, is de ReCiPe-methodiek de meest geschikte, vooral vanwege de integratie ervan in LCA-methodologie. De waarde van deze methodiek en de twee andere indicatoren kan worden verbeterd door uitbreiding en detaillering van de onderliggende datasets. Het combineren van de verschillende methodologische aspecten van de drie genoemde indicatoren, zou leiden tot de verbetering van hun waarde in het beleid.

Auteurs

Geert Bergsma
Harry Croezen

Delft, juni 2011

rapport
bijlagenrapport
booklet

Deze publicatie is uitsluitend beschikbaar in het Engels.

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57