Biofuels under development

Analysis of currently available and future biofuels, and a comparison with biomass application in other sectors

De Nederlandse overheid is van plan om vanaf 2006 de toepassing van biobrandstoffen in de sector verkeer te stimuleren, als antwoord op EU richtlijn 2003/30/EC. Een aantal van deze brandstoffen, bijvoorbeeld biodiesel of bio-ethanol, zijn al in verschillende landen verkrijgbaar. Er zijn echter ook een aantal veelbelovende biobrandstoffen nog in ontwikkeling. In opdracht van de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) heeft CE een studie uitgevoerd naar deze potentiële, toekomstige biobrandstoffen. Het resultaat is een overzicht en analyse van verschillende aspecten van een aantal veelbelovende biobrandstoffen die nu nog in ontwikkeling zijn: Fischer-Tropsch diesel uit biomassa, bio-ethanol uit houtachtige biomassa, ETBE uit deze bio-ethanol en HTU diesel. In het rapport zijn de verwachte milieuprestaties van deze biobrandstoffen en hun potentieel om broeikasgassen te reduceren in kaart gebracht, net als de kosten en kwaliteit van de brandstoffen, het tijdstip van marktintroductie en de kansen die deze ontwikkelingen zouden kunnen bieden voor de Nederlandse industrie. In lijn met een eerdere studie van CE voor de VNPI, ‘Biomassa, tanken of stoken’, hebben we daarnaast ook de toepassing van biomassa voor deze biobrandstoffen vergeleken met de inzet in de elektriciteitssector. We concluderen in deze studie dat de onderzochte toekomstige biobrandstoffen duidelijke voordelen hebben in vergelijking met de huidige biobrandstoffen, mits de beoogde ontwikkelingen succesvol verlopen. Ze worden dan goedkoper dan de huidige biobrandstoffen, bovendien reduceren ze twee tot drie maal zoveel broeikasgassen. We verwachten dat grootschalig, commerciële productie binnen 10 jaar mogelijk is. Deze termijn is echter sterk afhankelijk van de inspanning die de komende jaren in onderzoek en ontwikkeling wordt gestoken.

Auteurs

Eelco den Boer
Harry Croezen
Bettina Kampman

Delft, juni 2005

report

Dit rapport is alleen verkrijgbaar in het engels

Tweets van @cedelft

Press release - Strong EU-post-2020 CO2 regulations for cars and vans beneficial https://t.co/SyRhBQVHTR
21-11-2017 14:44

Column Frans Rooijers - Overdag, als niemand thuis is, schijnt de zon. "Frictie tussen zomer en winter" op Energiep… https://t.co/hxYYdo4JDG
15-11-2017 10:11

Rapport - Energiebesparing in verkeer en vervoer: factsheets ten behoeve van de Nationale Energieverkenning 2017 https://t.co/fW2zzVRkQp
25-10-2017 14:28

Rapport - #Biobased #plastics in a #circular #economy. Policy suggestions for biobased and biobased biodegradable p… https://t.co/nL8CksIC6F
25-10-2017 14:11

Vacature Junior secretaresse https://t.co/4ybXcViypS #vacature #junior #secretaresse #werk #delft
24-10-2017 06:08