Carbon Added Tax as an alternative climate policy instrument

Als de EU strengere maatregelen tegen CO2-uitstoot neemt heeft dat nadelige gevolgen voor de concurrentie van Europese bedrijven op de wereldmarkt. Om dat concurrentienadeel te voorkomen zou niet de productie, maar de consumptie van koolstofgerelateerde producten belast moeten worden. CE Delft heeft het concept van de Bruto Toegevoegde Koolstofbelasting ontwikkeld, naar analogie van de BTW. Omdat een BTK het moment van consumptie belast in plaats van het moment van productie, ondervindt het Europese bedrijfsleven niet langer een nadeel ten opzichte van concurrenten uit landen zonder klimaatbeleid.

Auteurs

Sander de Bruyn
Robert Vergeer

Delft, juli 2015

Carbon Added Tax as an alternative climate policy instrument

 

Tweets van @cedelft

Article - Evaluating the environmental impact of debit card payments https://t.co/IfnNwC3p0b
07-12-2017 16:23

Rapport Net voor de Toekomst - scenario's voor investeringskeuzes van netbeheerders in infrastructuren https://t.co/W4mUsLCuZ0
07-12-2017 16:04

Gezamenlijke visie om Omgevingswet, regionale energiestrategie en warmtetransitieplan lokaal gelijk te gebruiken… https://t.co/YwHhzl338d
06-12-2017 16:30

Position paper @CEDelft t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Kunststofketen en zwerfafval Tweede Kamer d.d. 30 nove… https://t.co/fLEooSyZL6
30-11-2017 12:32

CE Mailvision - New projects @cedelft, Promising CCU in EU, Tool for aviation charges, Grid for the Future, Biofuel… https://t.co/Mq2XtExZMT
30-11-2017 11:57